Sep 16, 2019   10:39 p.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Safety requirements for operation of production line for truss structures
Written by (author): Bc. Ľuboš Petrovič
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Harangozó, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie linky na výrobu väzníkových konštrukcií
Summary:Petrovič, Ľuboš: Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie linky na výrobu väzníkových konštrukcií [Bakalárska práca]. -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality. Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog, PhD., - Trnava: MTF STU, 2014. V mojej záverečnej bakalárskej práci pod názvom Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie linky na výrobu väzníkových konštrukcií som sa rozhodol venovať samotnému systému identifikácií nebezpečenstiev, analýze rizík tohto systému a návrhu opatrení na zlepšenie systému. Cieľom práce je preskúmať technológiu vo vybranom podniku a po vypátraní nedostatkov navrhnúť aj vhodné vylepšenia, zjednodušenia. Bakalársku prácu som rozdelila na dve časti. V prvej časti sú rozobraté teoretické stránky problematiky. Spomínajú sa tu jednotlivé technológie a nachádza sa tu úvod do vybraných metód analýz rizika. V druhej, praktickej časti sa nachádzajú konkrétne analýzy rizika a zhodnotenie opatrení.
Key words:automatická píla, nebezpečenstvá pri výrobe väzníkových konštrukcií, lis, väzníková konštrukcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited