Oct 14, 2019   3:39 p.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Safety requirements of lightning conductors in a shopping center
Written by (author): Ing. Dominika Môciková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Alojz Bartek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnostné požiadavky na bleskozvody v obchodnom centre
Summary:V bakalárskej práci sa zaoberám bezpečnosťou bleskozvodov v obchodných centrách. V teoretickej časti som sa zamerala na právne predpisy, technické normy, požiadavky na bleskozvody, bezpečné značenie elektrických zariadení, ochranou pred bleskom a charakterizáciu obchodného centra z hľadiska funkcieschopnosti. V praktickej časti sa zameriavam na bleskozvody v obchodných centrách, ich správnou inštaláciou a funkciou na ochranu pred bleskom podľa bezpečnostných požiadaviek.
Key words:vyhradené technické zariadenia, obchodné centrá, bezpečnosť, elektrická bezpečnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited