Sep 23, 2019   10:05 p.m. Zdenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Safety requirements for foundry work with molten aluminum
Written by (author): Ing. Veronika Kňažková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Harangozó, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnostné požiadavky pri zlievarenských prácach s hliníkom
Summary:Kňažková, Veronika: Bezpečnostné požiadavky pri zlievarenských prácach s hliníkom [Bakalárska práca]. -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. -- Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog, PhD., - Trnava: MTF STU, 2013. V bakalárskej práci sa zaoberám bezpečnostnými požiadavkami pri zlievarenských činnostiach s hliníkom. V teoretickej časti som sa zamerala na jednotlivé vlastnosti hliníka, právne predpisy, všestrannú využiteľnosť tohto prvku a riziká s ním spojené. V praktickej časti som sa zamerala na výrobu hliníka vo vybranej spoločnosti, popisu strojných zariadení a analýze nebezpečenstiev.
Key words:zlievarenstvo, elektrické pece, bezpečnosť pri práci s horúcim a tekutým kovom, hliník

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited