Oct 24, 2019   6:15 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Burning liquids from different surfaces
Written by (author): Ing. Monika Hornáčková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Štefan Galla, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Odhorievanie kvapalín z rôznych povrchov
Summary:Cieľom tejto práce je charakterizovať vplyv rôznych povrchov na odhorievanie rôznych kvapalín. V teoretickej časti sú popísané fyzikálno-chemické vlastnosti horľavých kvapalín, základné požiarnotechnické charakteristiky kvapalín a legislatívne predpisy. Stručne charakterizuje rýchlosť odhorievania a požiar mláky. Ďalej sú opísané skúšané kvapaliny, charakteristiky použitých povrchov a dané sú aj návrhy metodiky na meranie rýchlosti odhorievania kvapalín. Praktická časť sa zaoberá experimentálnymi skúškami -- odhorievaním denaturovaného liehu a benzínu. Odhorievanie je porovnávané na poréznom materiáli (koberec) a neporéznom materiáli (PVC podlaha). V závere sú zhrnuté výsledky merania.
Key words:požiarnotechnické charakteristiky kvapalín, vlastnosti horľavých kvapalín, rýchlosť odhorievania, horľavé kvapaliny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited