Sep 23, 2019   2:57 a.m. Zdenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Requirements for safe escape from buildings and emergency lighting in case of fire.
Written by (author): Ing. Michaela Tkáčová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Jana Krajčovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Požiadavky na bezpečný únik z budovy a núdzové osvetlenie v prípade požiaru
Summary:Cieľom záverečnej práce bolo oboznámenie sa s požiadavkami na bezpečný únik z budovy a núdzové osvetlenie v prípade požiaru. Taktiež cieľom práce bol návrh na bezpečnú evakuáciu a núdzové osvetlenie v objekte ŤL MTF STU Trnava. Poukázať na nevyhnutnosť správneho bezpečnostného značenia v objekte v prípade požiaru a na nevyhnutnosť núdzového osvetlenia v prípade výpadku normálneho osvetlenia. Práca je rozdelená do štyroch hlavných kapitol. Obsahuje 15 tabuliek, 60 obrázkov a 3 prílohy. Prvá kapitola je venovaná súčasným požiadavkám na bezpečnú evakuáciu a núdzové osvetlenie. Druhá kapitola obsahuje analýzu požiadaviek pre bezpečnú evakuáciu v prípade požiaru. V tejto kapitole je opísaný účel núdzového osvetlenia, požiadavky na osvetlenie únikových ciest, bezpečnostné značky a osvetlenie týchto značiek. V ďalšej kapitole je posúdenie súčasného stavu evakuácie a núdzového osvetlenia v prípade požiaru budovy ŤL MTF STU Trnava. Nasleduje návrh na bezpečnú evakuáciu a núdzové osvetlenie. V tejto kapitole sa aplikujú teoretické znalosti nadobudnuté v druhej kapitole. Záverečná práca sa zaoberá správnym umiestnením bezpečnostných značiek a núdzového osvetlenia, tak aby sa zabezpečila bezpečná evakuácia osôb z budovy. Súčasne poskytuje zhodnotenie súčasného stavu objektu ŤL MTF STU Trnava. Výsledkom riešenia danej problematiky je poukázanie na dôležité miesto bezpečnostných značiek, núdzového osvetlenia, pretože patria k dôležitým prvkom celej osvetľovacej sústavy, o čom sa možno presvedčiť len raz v živote, napr. v prípade požiaru.
Key words:núdzové osvetlenie, bezpečnostné značky, požiarna bezpečnosť, chránené únikové cesty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited