16. 10. 2019  9:04 Vladimíra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identifikační číslo: 243
Univerzitní e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
 
Externí spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza iniciačných zdrojov vyskytujúcich sa v obytnom priestore
Autor: Ing. Michal Golej
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza iniciačných zdrojov vyskytujúcich sa v obytnom priestore
Abstrakt:GOLEJ, Michal: Analýza iniciačných zdrojov v obytnom priestore [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva -- Vedúci práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD. -- Trnava: MTF STU, 2012. s. 67 V práci "Analýza iniciačných zdrojov vyskytujúcich sa v obytnom priestore" sa zaoberám rizikami vzniku požiaru, ktoré sa vyskytujú v domácnostiach. Najskôr som za pomoci existujúcich štatistík požiarovosti určil iniciačné zdroje, ktoré sa veľkou mierou pričiňujú na vzniku požiarov v obytných priestoroch v Slovenskej republike. Popísal a charakterizoval som iniciačné zdroje. Zaoberal som sa požiarno-technickými charakteristikami materiálov, ktoré môžu v rámci obytných priestorov poslúžiť ako palivo. Zaoberal som sa zatrieďovaním materiálov podľa ich reakcie na oheň, popísal som skúšobné metódy z hľadiska použitých materiálov a iniciačných zdrojov. Charakterizoval som vlastnosti frekventovane sa vyskytujúcich iniciačných zdrojov v domácnosti a zhodnotil riziko vzniku požiaru od konkrétneho iniciačného zdroja.
Klíčová slova:iniciácia, iniciačný zdroj, tepelný tok

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně