14. 10. 2019  12:26 Boris
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identifikačné číslo: 243
Univerzitný e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
 
Externý spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza iniciačných zdrojov vyskytujúcich sa v obytnom priestore
Autor: Ing. Michal Golej
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza iniciačných zdrojov vyskytujúcich sa v obytnom priestore
Abstrakt:GOLEJ, Michal: Analýza iniciačných zdrojov v obytnom priestore [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva -- Vedúci práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD. -- Trnava: MTF STU, 2012. s. 67 V práci "Analýza iniciačných zdrojov vyskytujúcich sa v obytnom priestore" sa zaoberám rizikami vzniku požiaru, ktoré sa vyskytujú v domácnostiach. Najskôr som za pomoci existujúcich štatistík požiarovosti určil iniciačné zdroje, ktoré sa veľkou mierou pričiňujú na vzniku požiarov v obytných priestoroch v Slovenskej republike. Popísal a charakterizoval som iniciačné zdroje. Zaoberal som sa požiarno-technickými charakteristikami materiálov, ktoré môžu v rámci obytných priestorov poslúžiť ako palivo. Zaoberal som sa zatrieďovaním materiálov podľa ich reakcie na oheň, popísal som skúšobné metódy z hľadiska použitých materiálov a iniciačných zdrojov. Charakterizoval som vlastnosti frekventovane sa vyskytujúcich iniciačných zdrojov v domácnosti a zhodnotil riziko vzniku požiaru od konkrétneho iniciačného zdroja.
Kľúčové slová:iniciácia, iniciačný zdroj, tepelný tok

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene