Sep 22, 2019   9:58 a.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Monitoring and hydraulic prevention of subterranean waters.
Written by (author): Ing. Hana Strémiová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Anna Michalíková, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Monitorovanie a hydraulická ochrana podzemných vôd
Summary:Cieľom diplomovej práce, je popis problému monitorovania a hydraulickej ochrany podzemných vôd a návrh alternatívneho riešenia ochrany podzemných vôd v spoločnosti Slovnaft a.s.. Rafinérsko-petrochemický komplex Slovnaft Bratislava bol vybudovaný v 50. rokoch minulého storočia na najnevhodnejšom mieste, a to v oblasti intenzívnej infiltrácie vôd Dunaja do horného Žitného ostrova. Ochrana tejto oblasti s prirodzenými zásobami podzemnej vody (iba po hygienickom zabezpečení pitnej vody) pred znečistením bola a je vecou celospoločenského záujmu. Systém hydraulickej ochrany podzemných vôd --HOPV, predstavuje sústavu čerpacích a pozorovacích vrtov, pričom spolu s III. kontrolným systémom, ktorého vrty sú rozmiestnené v rámci celého skúmaného územia, je v súčasnosti využívaných 758 hydrogeologických vrtov. Sanačným čerpaním podzemnej vody z čerpacích vrtov systému HOPV je permanentne udržiavaná veľkoplošná uzavretá hydraulická depresia, ktorá zabraňuje úniku znečistenia mimo areál Slovnaft, a.s. a umožňuje odčerpávanie voľných ropných látok z hladiny.
Key words:znečistenie, podzemná voda, hydraulická ochrana, hydraulická depresia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited