26. 10. 2020  3:30 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identifikačné číslo: 243
Univerzitný e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 

     Výučba
     
     
     
     
Vedené práce
     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Bezpečnostné požiadavky pri rekonštrukcii vybranej budovy
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Bezpečnostné požiadavky pri rekonštrukcii vybranej budovy
Abstrakt:
SÚHRN Nikel, Peter: Bezpečnostné požiadavky pri rekonštrukcii vybranej budovy. [Diplomová práca]-Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. - Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog, PhD.- Trnava: MtF STU, 2012. Kľúčové slová: nebezpečenstvo, riziko, ohrozenie, bezpečnosť práce Napriek klesajúcemu trendu vo výskyte pracovnej úrazovosti, ktorý bol na Slovensku v posledných rokoch zaznamenaný, patrí rezort stavebníctva z hľadiska výskytu pracovných úrazov s následkom smrti, medzi najviac rizikové. Z toho dôvodu som sa v mojej diplomovej práci zameral na zhodnotenie a posúdenie bezpečnostných opatrení pri rekonštrukcii administratívno-prevádzkovej budovy, ktorá tvorí samostatný stavebný objekt Železničnej stanice Trnava, s cieľom stanoviť možné riziká pri jednotlivých pracovných profesiách a činnostiach a následne navrhnúť primerané opatrenia, aby sa stanovené a zistené riziká minimalizovali, respektíve odstránili a dosiahli sa riešenia, ktoré zaistia bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pomôžu predísť rizikám ohrozenia života, zdravia, majetku a životného prostredia.
Kľúčové slová:
nebezpečenstvo, riziko, ohrozenie, bezpečnosť práce

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene