15. 11. 2019  10:40 Leopold
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identifikační číslo: 243
Univerzitní e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
 
Externí spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Radiačná ochrana pri spracovaní vysokoaktívneho chrompiku vitrifikáciou v JAVYS, a.s.
Autor: Ing. Václav Blejštil
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Radiačná ochrana pri spracovaní vysokoaktívneho chrompiku vitrifikáciou v JAVYS, a.s.
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá radiačnou ochranou v technologickom procese spracovania chladiaceho média vyhoreného jadrového paliva z JE A1 - chrompiku s vysokou rádioaktivitou. V prvej časti sa zaoberá popisom technologického postupu spracovania chrompiku, zabezpečením radiačnej ochrany a kontroly. Druhá časť je venovaná vzniku neštandardného stavu počas prevádzky linky a odhadom možných dávkových záťaží na obslužný personál. Popisuje technológiu spracovateľskej linky, zariadenia radiačnej kontroly a definuje súčasný stav vitrifikačnej linky. V tretej časti práce hľadáme a navrhujeme riešenia spojené so zvýšením kvality radiačnej ochrany s cieľom zabezpečiť rýchlu odozvu na prípadné nežiadúce udalosti čo vedie k zníženiu dopadov na ľudské zdravie a životné prostredie.
Klíčová slova:vitrifikácia, rádioaktívne aerosóly, monitorovanie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně