12. 11. 2019  21:34 Svätopluk
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identifikačné číslo: 243
Univerzitný e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
 
Externý spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Radiačná ochrana pri spracovaní vysokoaktívneho chrompiku vitrifikáciou v JAVYS, a.s.
Autor: Ing. Václav Blejštil
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Radiačná ochrana pri spracovaní vysokoaktívneho chrompiku vitrifikáciou v JAVYS, a.s.
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá radiačnou ochranou v technologickom procese spracovania chladiaceho média vyhoreného jadrového paliva z JE A1 - chrompiku s vysokou rádioaktivitou. V prvej časti sa zaoberá popisom technologického postupu spracovania chrompiku, zabezpečením radiačnej ochrany a kontroly. Druhá časť je venovaná vzniku neštandardného stavu počas prevádzky linky a odhadom možných dávkových záťaží na obslužný personál. Popisuje technológiu spracovateľskej linky, zariadenia radiačnej kontroly a definuje súčasný stav vitrifikačnej linky. V tretej časti práce hľadáme a navrhujeme riešenia spojené so zvýšením kvality radiačnej ochrany s cieľom zabezpečiť rýchlu odozvu na prípadné nežiadúce udalosti čo vedie k zníženiu dopadov na ľudské zdravie a životné prostredie.
Kľúčové slová:vitrifikácia, rádioaktívne aerosóly, monitorovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene