Sep 20, 2019   1:41 a.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The process ofprocessingof radioactive wastein relation toradiation protection.
Written by (author): Ing. Ivan Galbička
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Proces spracovania rádioaktívneho odpadu vo vzťahu k radiačnej ochrane
Summary:Diplomová práca sa zaoberá problematikou zabezpečenia radiačnej ochrany pri spracovaní rádioaktívnych odpadov. Práca je rozdelená na štyri na seba nadväzujúce časti. Prvá časť popisuje charakterizáciu a vznik rádioaktívnych odpadov z jadrovej energetiky.. Druhá časť popisuje technológie a postupy v spracovaní rádioaktívnych odpadov. V tretej časti je popísaný súčasný stav a postupy v systéme radiačnej ochrany v procese spracovania rádioaktívnych odpadov a vo štvrtej časti hľadá a navrhuje riešenia v oblasti nových technológií a postupov pre zlepšenie kvality radiačnej ochrany. V závere návrhu riešení definuje prínosy z navrhovaných riešení
Key words:spracovanie rádioaktívnych odpadov, radiačná ochrana, optimalizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited