Sep 22, 2019   10:37 a.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Verify of electric fire alarm detector operation depending on the source of combustion.
Written by (author): Ing. Marián Ščípa
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Overenie funkčnosti hlásiča elektrickej požiarnej signalizácie v závislosti od zdroja horenia
Summary:Práca sa zaoberá skúmaním vplyvu výšky umietnenia požiarneho hlásiča na rýchlosť detekcie požiaru horiacej kvapaliny. Práca sa skladá z 3 častí. V prvej časti je analyzovaný súčasný stav v oblasti detekcie požiarov rôznymi hlásiči EPS V druhej časti je charakterizovaný návrh scenáru požiaru podľa normy EN 54. V tretej časti je popísaná metodika experimentu, tabuľky nameraných hodnôt a grafy.
Key words:požiarny hlásič, vzdialenosť, elektircká požiarna signalizácia, detekcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited