Oct 16, 2019   9:10 p.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:An analysis of the safety in the manufacturing enterprise
Written by (author): Ing. Mário Marinescu
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Hrušovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza podmienok bezpečnosti práce vo výrobnom podniku
Summary:Predmetom diplomovej práce je analýza podmienok bezpečnosti práce vo výrobnom podniku. V prvej časti sú zhrnuté základné požiadavky na výrobný podnik, systematicky rozdelený podľa požiadaviek európskych noriem do základných odvetví. Bezpečnosť pracoviska, bezpečná ochrana pred fyzikálnymi javmi, bezpečnosť strojového vybavenia a zaistenie OOPP. V druhej časti charakterizujem samotné pracovisko a jeho systémy, kde identifikujem možné ohrozenia pre zamestnanca. V tretej časti definujem samotný spôsob analýzy vyhodnotenia výrobného podniku. Vo štvrtej časti pristupujem k samotnej analýze pracovného prostredia a jeho podsystémov. V závere diplomovej práce hodnotím výsledok samotnej analýzy a určujem stav výrobného podniku a jeho podsystémov.
Key words:analýza rizík, ochrana zdravia, bezpečnosť výrobného podniku

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited