Oct 17, 2019   5:49 p.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Security risk’s analysis of the Embassies of the Slovak Republic abroad.
Written by (author): Ing. Jarmila Štefanková, PhD.
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent 2:Ing. Peter Rakšány, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza bezpečnostných rizík zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí
Summary:Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pravidelne monitoruje a vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v zahraničí. Portál krízového manažmentu (PKM) je nový inovatívny nástroj na vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie v zahraničí. Slúži na podporu rozhodovania a riadenia krízových situácií. PKM zbiera dáta spôsobom on-line, umožňuje vyhodnocovať, prezentovať a riadiť riziká v aktuálnom čase. Cieľom práce je spracovať metodiku na vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie na Zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v zahraničí. Práca obsahuje teoretické poznatky z krízového plánovania. Porovnáva metodiky vyhodnotení bezpečnostnej situácie inými ministerstvami zahraničných vecí.
Key words:krízový manažment, krízové plánovanie, bezpečnosť, riziko, analýza príčin a dôsledkov (FMEA)

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited