Oct 17, 2019   5:41 p.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Draft Operation Manual for low-pressure gas boiler room and industrial gas distribution system
Written by (author): Ing. Adam Doktor
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Alojz Bartek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh prevádzkového poriadku pre nízkotlakovú plynovú kotolňu a priemyselný plynovod
Summary:V mojej bakalárskej práci sa v prvej časti zaoberám plynovými zariadeniami, ktoré sa nachádzajú v predmetnej kotolni za účelom prípravy vykurovania a teplej úžitkovej vody, a tiež aj dôležitým prvkom akým je doplňovanie vody do systému. Druhá časť obsahuje z pohľadu tejto práce najdôležitejšiu časť a tým je zdroj a prívod plynu do plynovej kotolne a tiež aj kontrola ovzdušia a vetranie v samotnej kotolni. V tretej časti sú uvedené jednotlivé popisy plynového zariadenia a takisto aj postup na manipuláciu s nimi. V poslednej časti práce sú riešené bezpečnostné opatrenia, ktoré súvisia s prevádzkového hľadiska plynovej kotolne v prípade poruchy či havárie.
Key words:plynové zariadenie, plynová kotolňa, zemný plyn

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited