Sep 23, 2019   9:41 a.m. Zdenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis on safety conditions of work in the glassworks RONA, a.s.
Written by (author): Ing. Miroslava Holíčková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Hrušovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza podmienok bezpečnosti práce v sklárni RONA, a.s.
Summary:Diplomová práca sa zaoberá analýzou podmienok bezpečnosti práce v sklárni RONA, a.s. v Lednických Rovniach. Hlavnou a nosnou činnosťou v spoločnosti je výroba sodnodraselnej skloviny -- bárnatého krištálu a spracovanie skla. V prvej časti práce je opísaný význam a účel bezpečnosti práce v pracovnom procese. V ďalšej časti je opísaná spoločnosť, hodnotenie nebezpečenstiev z pracovných činností, technológia skla v spoločnosti. Funkčnosť a princíp hladinárského stroja. V poslednej časti je opísaný princíp bodovej metódy a FMEA, následne sú vypracované analýzy rizika na základe tabuliek. Ďalej je vyhodnotené riziko a na základe výsledkov je posúdené riziko, bezpečnosť pracovných pozícii a hladinárskeho stroja.
Key words:BOZP, výroba skla, bodová metóda, FMEA

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited