Oct 19, 2019   4:31 p.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Requirements for safety operation of the indoor swimming pool
Written by (author): Ing. Ľubomír Vypušťák
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Alojz Bartek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Požiadavky na bezpečnostné prevádzkovanie krytej plavárne
Summary:V predloženej diplomovej práci sa zaoberám prevádzkou krytej plavárne, resp. školského bazéna. Každá prevádzka bazéna je podmienená legislatívnymi predpismi danej krajiny a tak isto účelom jej použitia. Práca pozostáva zo štyroch základných častí. V prvej časti sa zaoberám legislatívou vzťahujúcou sa na prevádzku bazénov ako z historického tak z aktuálneho hľadiska. V druhej časti popisujem samotný priestor vybraného bazéna a jeho celkovú prevádzku z pohľadu prevádzkovateľa ale aj jeho návštevníka. Tretia časť pozostáva z auditu na bezpečnostné požiadavky prevádzkovania krytej plavárne, ktorý v sebe zahŕňa momentálne legislatívne požiadavky, čoho súčasťou je tzv. check-list na rýchle zistenie prípadných nedostatkov. Štvrtou časťou sú navrhované opatrenia na zvýšenie bezpečnosti prevádzky určenej krytej plavárne, na základe vyhodnotenia auditu.
Key words:bezpečnosť prevádzkovania plavárne, chemické látky na úpravu vody, plaváreň, bezpečnostné značenia, podlahy a bezpečnosť, prvá pomoc, technické požiadavky na prevádzku plavárne, organizačné požiadavky, analýza ohrození

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited