17. 10. 2019  3:25 Hedviga
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identifikační číslo: 243
Univerzitní e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
 
Externí spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza bezpečnosti pri spracovaní potravinárskeho výrobku v mäsokombináte Púchov
Autor: Ing. Mgr. Michal Bartošovič
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Oponent:Ing. Alojz Bartek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza bezpečnosti pri spracovaní potravinárskeho výrobku v mäsokombináte Púchov
Abstrakt:Mgr. BARTOŠOVIČ, Michal: Analýza bezpečnosti pri spracovaní potravinárskeho výrobku v mäsokombináte Púchov [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog, PhD. - Trnava: MTF STU, 2013, 93 s. Vo svoje diplomovej práci sa zameriavam na analýzu rizík bezpečnosti potravinárskeho výrobku špekačky vo vybraných prevádzkach spoločnosti PMP, a. s. Na zabezpečenie bezpečnosti potravín v technologickom procese je veľmi dôležité identifikovať jednotlivé riziká vyskytujúce sa v týchto pracovných činnostiach a hodnotiť ich. Na základe metódy HACCP som analyzoval a hodnotil jednotlivé prevádzky výroby špekačiek. Prvá kapitola je venovaná teoretickému vymedzeniu, ktoré je nutné pre hlbšie pochopenie práce a metodiky. V druhej kapitole po popise základných požiadaviek nasleduje analýza splnenia týchto požiadaviek. Ako vstupný údaj je prúdový diagram výroby, na ktorý nadväzuje popis jednotlivých technologických a technických postupov a zariadení. V tretej kapitole hodnotím jednotlivé druhy rizík na základe HACCP. Popisujem nielen opatrenia, ale aj zdôvodňujem dané riziká pri jednotlivých technologických krokoch. Na základe analýzy rizík predkladám vo štvrtej kapitole kontrolný zoznam, ktorým možno znížiť riziká. Cieľom práce bolo vyhľadať potenciálne zdroje a príčiny rizík v mäsokombináte, ktoré by mohli zapríčiniť kontamináciu potravín a tým znížiť bezpečnosť potravín.
Klíčová slova:prax, analýza rizík, potravinová bezpečnosť, mikrobiológia, HACCP

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně