16. 10. 2019  22:34 Vladimíra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identifikačné číslo: 243
Univerzitný e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
 
Externý spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza bezpečnosti pri spracovaní potravinárskeho výrobku v mäsokombináte Púchov
Autor: Ing. Mgr. Michal Bartošovič
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Oponent:Ing. Alojz Bartek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza bezpečnosti pri spracovaní potravinárskeho výrobku v mäsokombináte Púchov
Abstrakt:Mgr. BARTOŠOVIČ, Michal: Analýza bezpečnosti pri spracovaní potravinárskeho výrobku v mäsokombináte Púchov [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog, PhD. - Trnava: MTF STU, 2013, 93 s. Vo svoje diplomovej práci sa zameriavam na analýzu rizík bezpečnosti potravinárskeho výrobku špekačky vo vybraných prevádzkach spoločnosti PMP, a. s. Na zabezpečenie bezpečnosti potravín v technologickom procese je veľmi dôležité identifikovať jednotlivé riziká vyskytujúce sa v týchto pracovných činnostiach a hodnotiť ich. Na základe metódy HACCP som analyzoval a hodnotil jednotlivé prevádzky výroby špekačiek. Prvá kapitola je venovaná teoretickému vymedzeniu, ktoré je nutné pre hlbšie pochopenie práce a metodiky. V druhej kapitole po popise základných požiadaviek nasleduje analýza splnenia týchto požiadaviek. Ako vstupný údaj je prúdový diagram výroby, na ktorý nadväzuje popis jednotlivých technologických a technických postupov a zariadení. V tretej kapitole hodnotím jednotlivé druhy rizík na základe HACCP. Popisujem nielen opatrenia, ale aj zdôvodňujem dané riziká pri jednotlivých technologických krokoch. Na základe analýzy rizík predkladám vo štvrtej kapitole kontrolný zoznam, ktorým možno znížiť riziká. Cieľom práce bolo vyhľadať potenciálne zdroje a príčiny rizík v mäsokombináte, ktoré by mohli zapríčiniť kontamináciu potravín a tým znížiť bezpečnosť potravín.
Kľúčové slová:prax, analýza rizík, potravinová bezpečnosť, mikrobiológia, HACCP

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene