Sep 21, 2019   3:03 p.m. Matúš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Fire and environmental hazard of acids and bases for their transport
Written by (author): Ing. Lucia Obalová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Štefan Galla, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Požiarne a environmentálne nebezpečenstvo kyselín a zásad pri ich preprave
Summary:Diplomová práca je zameraná na určenie modelovej situácie pri úniku nebezpečných látok, hlavne kyselín a zásad. Prvá kapitola teoretickej časti sa zaoberá zákonmi súvisiacimi s problematikou prepravy nebezpečných látok. Ďalej definuje bezpečnostné požiadavky na prepravné obaly a správne označovanie vozidiel prepravy nebezpečných látok. Druhá kapitola obsahuje požiarnotechnické a bezpečnostné charakteristiky, účinok na človeka, správne skladovanie a dekontamináciu vybraných kyselín a zásad. Praktická časť sa zaoberá modelovaním nebezpečných následkov havarijného úniku kyselín a zásad. Pri vyhodnotení dopadov úniku bol použitý špeciálny program ALOHA. Významnou časťou práce je navrhnutie opatrení na bezpečnú likvidáciu havárie s nebezpečnou látkou, hlavne za prítomnosti kyselín a zásad.
Key words:požiarne nebezpečenstvo, kyselina, zásada, havária kyseliny dusičnej, rozptyl uniknutej kyseliny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited