Sep 22, 2019   1:37 a.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of the impact of hazardous substances leaking from a railway wagon
Written by (author): Ing. Marek Hesko
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Alojz Bartek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza dopadov pri úniku nebezpečnej látky zo železničného vozňa
Summary:SÚHRN Hesko Marek: Analýza dopadov pri úniku nebezpečnej látky zo železničného vozňa Trnava. (Diplomová práca) -- Slovenská technická univerzita v.Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav bezpečnostného a enviromentálneho inžinierstva. -- Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog, PhD. -- Trnava: MtF STU, 2013, 7 s Napísaná diplomová práca je zameraná na riešenie problému úniku nebezpečných látok pri havárii a ch dôsledkov na obyvateľstvo. V teoretickej časti budú riešené právne a technické normy železníc ako aj príčiny, ktoré spôsobujú únik týchto nebezpečných látok. V praktickej časti budú riešené rôzne typy železničných vozňov ako aj najpravdepodobnejšie miesto možného úniku týchto látok zo železničných vozňov. Kľúčové slová: nebezpečné látky, železničný vozeň, únik látky
Key words:únik látky, nebezpečné látky, železničný vozeň

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited