Sep 19, 2019   8:17 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Safety requirements for the installation of lighting cells placed on thermo isolation materials
Written by (author): Ing. Zuzana Barteková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnostné požiadavky na montáž osvetľovacích telies umiestnených na tepelnoizolačných materiáloch
Summary:Cieľom bakalárskej práce je: Analýza a charakteristika osvetľovacích telies, vývoj osvetľovacích telies, osvetlenia vnútorných priestorov a normy súvisiace s osvetlením. Tepelné izolácie rozdelenie na penové materiály, minerálne vláknité materiály a rastlinné materiály. Charakteristika, vlastnosti, štruktúra, tepelná odolnosť. Protipožiarna odolnosť.Požiadavky na bezpečnosť práce pri montáži. Montáž elektrických zariadení na horľavý materiál. Elektroinštalácia v starších objektoch.Osvetlenie priestorov z dôvodu práce, či chceme niečo dôležité zdôrazniť, či sú svietidlá s funkciou na stmievanie a aký štýl chceme? Vyhotovenie elektrických inštalácií v objektoch budov. Svetelná inštalácia. Montáž elektrických zariadení. Bezpečnostné pokyny.
Key words:bezpečnosť, osvetlenie, tepelnoizolačné materiály, protipožiarna ochrana materiálov, stupne horľavosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited