Sep 22, 2019   5:39 a.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Application of sorption materials by liquidation accidents dangerous and flammable liquids
Written by (author): Ing. Ľubica Kvaššayová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia sorpčných materiálov pri likvidácii havárií nebezpečných a horľavých kvapalín
Summary:Cieľom práce je urobiť prehľad sorpčných materiálov a ich využitie v praxi. Prvá kapitola sa zameriava na charakteristiku ropy ako hlavnej látky pri úniku ropných látok, ktoré sú najčastejšie sorbovanou látkou pri haváriách s únikom horľavých kvapalín. Druhá kapitola charakterizuje sorpčné materiály a legislatívne požiadavky pre ich aplikáciu v praxi. Tretia kapitola venuje pozornosť sorpčným schopnostiam dostupných sorpčných materiálov v Slovenskej republike. Posledná kapitola je venovaná likvidácii použitých sorbentov.
Key words:sorpčné materiály, adsorpcia, havária, nebezpečná látka, ropné látky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited