Sep 24, 2019   10:41 a.m. Ľuboš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Safe operation and maintenance of fire safety systems traction rolling stock
Written by (author): Ing. Ivan Kolarik
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečná prevádzka a údržba elektrickej požiarnej signalizácie hnacích dráhových vozidiel
Summary:Analýza rizika vzniku mimoriadnej udalosti je jednou zo základných činností v rámci havarijného plánovania. Je účinným podkladom v procese hodnotenia rizika a vykonávania preventívnych opatrení s cieľom zníženia rizika na prijateľnú mieru, preto moja diplomová práca bude orientovaná na identifikáciu rizík súvisiacich s prevádzkou a údržbou hnacích dráhových vozidiel so zameraním na požiarnu bezpečnosť a bezpečnú údržbu systémov elektrickej požiarnej signalizácie. Prvým čiastkovým cieľom mojej práce bude analýza príčin požiarov z hľadiska možných zdrojov iniciačného tepla a paliva, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou vzniku požiaru. Prítomnosť oxidačného prostriedku -- vzduchu je možné považovať až na malé výnimky za stálu, počas bežnej prevádzky bez možnosti ovplyvnenia. Zdroje paliva a iniciačného tepla však už možno ovplyvniť, preto sa budem snažiť identifikovať ich možné zdroje a vplyvy, ktoré môžu spôsobiť ich aktiváciu. Porovnanie systémov elektrickej požiarnej signalizácie z hľadiska ich údržby a analýza rizík, ktoré sa môžu vyskytnúť pri údržbe moderných systémov elektrickej požiarnej signalizácie bude druhým a hlavným cieľom mojej práce. V tejto časti práce sa zameriam hlavne na údržbu elektrickej požiarnej signalizácie na elektrických poschodových jednotkách radu 671, ktorá je vybavená v súčasnosti najvyspelejším systémom elektrickej požiarnej signalizácie s inštalovaným stabilným hasiacim zariadením. V závere sa pokúsim využitím analýz z mojej práce navrhnúť opatrenia na zvýšenie požiarnej bezpečnosti a bezpečnosti pri práci počas údržby systémov elektrickej požiarnej signalizácie na hnacích dráhových vozidlách.
Key words:hnacie dráhové vozidlo, , elektrická požiarna signalizácia, údržba a revízia hnacích dráhových vozidiel, detekcia požiaru, nebezpečenstvo požiaru

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited