Oct 21, 2019   1:44 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Transport of dangerous goods exempted of the ADR in conditions of the chosen company
Written by (author): Ing. Radka Štetinová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Preprava nebezpečných vecí vyňatých z dohody ADR v podmienkach vybranej spoločnosti
Summary:V diplomovej práci sa zameriavam na prepravu nebezpečných odpadov vo firme VEPOS-SKALICA s.r.o.. V teoretickej časti sa zaoberám zákonmi, ktoré sa zameriavajú na cestnú dopravu a samotnou dohodou ADR -- jej požiadavkami na prepravu nebezpečných vecí. Samostatnou kapitolou je preprava nebezpečných odpadov na území Slovenska. Praktická časť sa zaoberá vyhodnotením simulácie úniku nebezpečného odpadu v lokalite mesta Skalica a aplikáciou metódy FMEA pri preprave nebezpečného odpadu.
Key words:nebezpečné látky, nebezpečné veci, cestná nákladná doprava, výnimky, dohoda ADR, nebezpečné odpady

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited