Oct 24, 2019   6:14 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Probabilistic fire analysis of nuclear power plant MO34
Written by (author): Ing. Peter Šimurka
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Pravdepodobnostná požiarna analýza jadrovej elektrárne MO34
Summary:Na prevádzkovanie jadrovej elektrárne je, okrem iného, potrebné splniť legislatívne požiadavky Úradu jadrového dozoru, medzi ktoré patrí aj pravdepodobnostná analýza. V rámci tejto analýzy je v kapitole vnútorných udalostí ako najzložitejšia a najrozsiahlejšia požiarna analýza. Úlohou analýzy je odhadnúť príspevok požiaru k poškodeniu aktívnej zóny a tak zhodnotiť úroveň bezpečnosti a odozvu bloku na iniciačnú udalosť vyvolanú požiarom. Diplomová práca sa delí na tri kapitoly: 1 - SPRACOVANIE DÁT: Návrh a vývoj databázového nástroja na spracovanie obrovského množstva dát do čo možno najprehľadnejšieho aktívneho formulára, výber vhodného návodu a generických dát. 2 - ANALÝZA: Ohodnotenie jednotlivých požiarnych úsekov, šírenie sa požiaru, priradenie iniciačných udalostí, kvalitatívne a kvantitatívne vytriedenie, detailné analýzy, stromy udalostí. 3 - ZHODNOTENIE: Výpočet výsledného príspevku požiaru, zhodnotenie bezpečnosti, porovnanie výsledkov s inými blokmi. Výsledkom takejto pravdepodobnostnej analýzy je veľmi podrobné zhodnotenie bloku a jeho odozvy na vnútorný požiar. Zároveň poukazuje na najslabšie miesta bloku v prípade požiaru a môže viesť k opatreniam, ktoré zvýšia bezpečnosť celej elektrárne.
Key words:Databáza, Požiar, Pravdepodobnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited