Sep 17, 2019   10:59 a.m. Olympia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Safety improvement of traction power feeding stations by modernizing technology
Written by (author): Ing. Jaroslav Svátek
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Harangozó, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zvyšovanie bezpečnosti trakčných napájacích staníc modernizáciou technológií
Summary:Diplomová práca je zameraná na analýzu zvyšovania bezpečnosti výmenou zastaraných technológií po dobe životnosti a dopadov pri úniku nebezpečných látok v trakčných napájacích staniciach (únik oleja s transformátora, výkonových vypínačov, požiar). Analýza sa opiera o legislatívny proces a interné predpisy zamerané na únik nebezpečných látok. V práci boli skúmané TNS ŽSR v oblastnom riaditeľstve Trnava, kde sa nachádzajú modernizované technológie i tie ktoré sú bez významných zmien.
Key words:ochranné systémy, únik látky, elektrické rozvodne, výkonové transformátory, nebezpečné látky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited