14. 8. 2020  12:09 Mojmír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identifikační číslo: 243
Univerzitní e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
 

     
     
Projekty
     
Publikace     
Orgány
     
Vedené práce     Konference     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektuGarant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1
 Analýza environmentálnych vplyvov pre realizáciu projektu ?Nákup a modernizácia parku ŽKV ZSSKI. Tureková-- Iný domáci --
spoluriešiteľ
15.11.2008
15.12.2008
2 Analýza presnosti softvérov na modelovanie požiarov na základe porovnania s údajmi získanými pre reálnych požiarochAPVV - Všeobecná výzva
garant
01.07.2012
31.12.2015
3
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2018
31.12.2020
4
K. BalogOpen Society Foundation
zodpovedný riešiteľ
01.01.2000
31.12.2001
5
Z. SzabováKEGA
spoluriešiteľ
01.01.2013
31.12.2015
6I. TurekováVEGAspoluriešiteľ01.01.200831.12.2010
7 Establishment of the technical-consulting laboratory for the utilisation and consequent promotion of solar energy. K. Balog
INTERREG IIIA
zodpovedný riešiteľ
01.08.2006
28.02.2008
8
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ01.10.201330.09.2017
9K. Balog
OP VaV
garant01.01.2010
31.03.2012
10
VEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.200531.12.2007
11
K. BalogKEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.2010
31.12.2011
12
J. MartinkaKEGA
spoluriešiteľ
01.01.2016
31.12.2018
13 Návrh meracieho systému pre komplexné posúdenie procesov horenia zvírených a usadených priemyselných prachov
inštitucionálny projekt
spoluriešiteľ
01.06.2017
31.05.2018
14A. Poliaková
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.201630.06.2018
15
Š. Svetskýinštitucionálny projekt
spoluriešiteľ
01.01.2016
31.12.2016
16APVV - Bilaterálna spolupráca
spoluriešiteľ
01.01.201231.12.2013
17
J. Martinka
VEGA
spoluriešiteľ za MTF
01.01.2016
31.12.2018
18
K. BalogOP VaIzodpovedný riešiteľ01.09.2017
31.08.2021
19
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2019
30.06.2023
20P. Rantuch
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2020
31.12.2023
21K. Balog
APVV - Všeobecná výzva
zodpovedný riešiteľ24.10.201330.09.2017
22
 Progresívne svetovo unikátne metódy testovania elektrických káblov pre potreby posudzovania zhody a overovania nemennosti ich parametrov ako stavebných výrobkov
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2017
30.06.2021
23
-- Iný domáci --
spoluriešiteľ
24.08.200931.12.2011
24
 Štúdia zauhlovacích trás ENO-- Iný domáci --spoluriešiteľ
13.03.2009
09.04.2009
25inštitucionálny projekt
spoluriešiteľ
01.06.2017
31.12.2017
26 Termická stabilita kompozitných materiálov na báze dreva
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2020
30.06.2024
27KEGA
spoluriešiteľ
01.01.2016
31.12.2018
28
O. MoravčíkAPVV - Program LPP
spoluriešiteľ
27.10.2006
31.10.2009
29
 Vybudovanie inovatívneho výučbového laboratória pre praktické a dynamické vzdelávanie študentov v odbore BOZP BuildingR. Kuracina
KEGA
spoluriešiteľ
01.01.2021
31.12.2023
30
 Vybudovanie výučbového laboratória pre rekonštrukciu požiarov v laboratórnej mierkeJ. MartinkaKEGAspoluriešiteľ01.01.201331.12.2015
31APVV - Všeobecná výzvazodpovedný riešiteľ
01.07.2017
31.12.2020
32
 Výskum a vývoj kombinovaných konštrukčných materiálov pre stavebné účely prostredníctvom progresívnych metód zisťovania akustických a tepelnoizolačných parametrov, protipožiarnej odolnosti a tieneniu voči elektromagnetickému žiareniuVEGAspoluriešiteľ
01.01.2017
31.12.2019
33M. Sahul
VEGA
spoluriešiteľ01.01.201231.12.2014
34APVV - Všeobecná výzvazodpovedný riešiteľ01.07.201530.06.2018
35
J. Martinka
APVV - Bilaterálna spolupráca
spoluriešiteľ
01.01.2016
31.12.2017
36APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.201530.06.2019
37M. SoldánVEGAspoluriešiteľ
01.01.2009
31.12.2011
38
R. Kuracinainštitucionálny projekt
spoluriešiteľ
06.05.201931.10.2020
39
 Vývoj a zostrojenie 20L komory pre štúdium výbuchov zvírených prachov a horľavých plynov
inštitucionálny projekt
spoluriešiteľ
16.04.2018
31.12.2018
40
KEGA
spoluriešiteľ
01.01.2017
31.12.2019

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešenýschválený
Neaktivní stavy:
neschválenýukončený neúspěšně
ukončený úspěšně