26. 10. 2020  12:22 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identifikačné číslo: 243
Univerzitný e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 

     Výučba     
Projekty
     Publikácie
     
     
     Konferencie     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohyOdkedy
Dokedy
1I. Tureková-- Iný domáci --spoluriešiteľ
15.11.2008
15.12.2008
2
APVV - Všeobecná výzvagarant
01.07.2012
31.12.2015
3
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2018
31.12.2020
4
Open Society Foundation
zodpovedný riešiteľ
01.01.2000
31.12.2001
5
 E-learning vo forme príručky bezpečnosti a ochrany zdravia pri zváraníZ. Szabová
KEGA
spoluriešiteľ
01.01.2013
31.12.2015
6 Enviromentálne dopady hasiacich pien pri hasení požiarov v prírodeI. TurekováVEGA
spoluriešiteľ
01.01.200831.12.2010
7 Horľavosť polyolefínov; hydroxidy kovov alkalických zemín modifikované organickými kyselinami ako nosiče antioxidačných a iných funkcií
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ01.10.201330.09.2017
8 Hybridný elektrický zdroj pre technicko-poradenské laboratórium využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energieK. Balog
OP VaV
garant
01.01.201031.03.2012
9
K. BalogVEGAzodpovedný riešiteľ01.01.2005
31.12.2007
10 Materiály v ochrane pred požiarmi-vysokoškolská učebnica a moderné učebné pomôcky v odbore Ochrana osôb a majetku a v príbuzných odboroch.
KEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.2010
31.12.2011
11
 Národné vzdelávacie centrum pre zisťovanie príčin vzniku požiarovJ. MartinkaKEGAspoluriešiteľ01.01.2016
31.12.2018
12
inštitucionálny projekt
spoluriešiteľ01.06.201731.05.2018
13
 Návrh metodiky posudzovania obmedzení prepráv nebezpečných látok a vecí ako súčasť zvyšovania kvality služieb v cestnej nákladnej dopraveAPVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.201630.06.2018
14
inštitucionálny projekt
spoluriešiteľ
01.01.2016
31.12.2016
15
APVV - Bilaterálna spolupráca
spoluriešiteľ
01.01.2012
31.12.2013
16
 Požiarne bezpečné zatepľovacie systémy na báze prírodných materiálovJ. Martinka
VEGA
spoluriešiteľ za MTF
01.01.2016
31.12.2018
17OP VaIzodpovedný riešiteľ01.09.2017
31.08.2021
18
APVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ
01.07.2019
30.06.2023
19
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.202031.12.2023
20
K. Balog
APVV - Všeobecná výzva
zodpovedný riešiteľ
24.10.2013
30.09.2017
21 Progresívne svetovo unikátne metódy testovania elektrických káblov pre potreby posudzovania zhody a overovania nemennosti ich parametrov ako stavebných výrobkov
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2017
30.06.2021
22
I. Tureková-- Iný domáci --
spoluriešiteľ
24.08.200931.12.2011
23
-- Iný domáci --spoluriešiteľ
13.03.2009
09.04.2009
24
inštitucionálny projekt
spoluriešiteľ
01.06.2017
31.12.2017
25
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2020
30.06.2024
26 Tvorba inovatívnych vysokoškolských učebníc a pomôcok pre študijné programy Protipožiarna ochrana a bezpečnosť a Integrovaná bezpečnosťK. BalogKEGA
spoluriešiteľ
01.01.201631.12.2018
27
APVV - Program LPP
spoluriešiteľ
27.10.2006
31.10.2009
28R. KuracinaKEGAspoluriešiteľ01.01.2021
31.12.2023
29 Vybudovanie výučbového laboratória pre rekonštrukciu požiarov v laboratórnej mierkeJ. MartinkaKEGAspoluriešiteľ
01.01.2013
31.12.2015
30
K. BalogAPVV - Všeobecná výzva
zodpovedný riešiteľ
01.07.2017
31.12.2020
31
 Výskum a vývoj kombinovaných konštrukčných materiálov pre stavebné účely prostredníctvom progresívnych metód zisťovania akustických a tepelnoizolačných parametrov, protipožiarnej odolnosti a tieneniu voči elektromagnetickému žiareniuP. ČekanVEGA
spoluriešiteľ
01.01.2017
31.12.2019
32 Výskum metalurgického spájania a ďalších technologických procesov spracovania horčíkových a iných ľahkých zlliatin progresívnymi a ekologicky vhodnými technológiami.M. Sahul
VEGA
spoluriešiteľ01.01.201231.12.2014
33
 Výskum optimálneho zhodnocovania výrobkov z dreva po skončení doby ich používaniaK. Balog
APVV - Všeobecná výzva
zodpovedný riešiteľ01.07.201530.06.2018
34J. Martinka
APVV - Bilaterálna spolupráca
spoluriešiteľ01.01.201631.12.2017
35 Výskum zvyšovania účinnosti spaľovania pyrolýznych olejov
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2015
30.06.2019
36 Využitie a propagácia solárnej energieK. Balog
INTERREG IIIA
zodpovedný riešiteľ01.08.2006
28.02.2008
37
 Využitie inovatívnych progresívnych oxidačných metód pri odstraňovaní organických polutantov z odpadových vôd strojárskeho priemyslu s využitím odpadov z výroby a spracovania kovov ako katalyzátorovM. SoldánVEGA
spoluriešiteľ
01.01.2009
31.12.2011
38
 Vývoj a zostrojenie univerzálneho riadiaceho systému pre štúdium požiarnotechnických vlastností horľavých a výbušných prachovinštitucionálny projekt
spoluriešiteľ
06.05.201931.10.2020
39
R. Kuracinainštitucionálny projektspoluriešiteľ
16.04.2018
31.12.2018
40
J. Martinka
KEGA
spoluriešiteľ
01.01.2017
31.12.2019

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:podaný
riešenýschválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne