22. 11. 2019  4:09 Cecília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identifikačné číslo: 243
Univerzitný e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
 
Externý spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Obmedziť na:rok začatia: rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.Názov projektuGarantDruhOficiálne úlohyOdkedyDokedy
1 Analýza environmentálnych vplyvov pre realizáciu projektu ?Nákup a modernizácia parku ŽKV ZSSKI. Tureková-- Iný domáci --spoluriešiteľ15.11.200815.12.2008
2 Analýza presnosti softvérov na modelovanie požiarov na základe porovnania s údajmi získanými pre reálnych požiarochK. BalogAPVV - Všeobecná výzvagarant01.07.201231.12.2015
3 Dizajn databázových aplikácií na modelovanie automatizácie mentálnych procesovŠ. SvetskýVEGAspoluriešiteľ01.01.201831.12.2020
4 Ekologické aspekty a prevencia závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látokK. BalogOpen Society Foundationzodpovedný riešiteľ01.01.200031.12.2001
5 E-learning vo forme príručky bezpečnosti a ochrany zdravia pri zváraníZ. SzabováKEGAspoluriešiteľ01.01.201331.12.2015
6 Enviromentálne dopady hasiacich pien pri hasení požiarov v prírodeI. TurekováVEGAspoluriešiteľ01.01.200831.12.2010
7 Horľavosť polyolefínov; hydroxidy kovov alkalických zemín modifikované organickými kyselinami ako nosiče antioxidačných a iných funkciíJ. MartinkaAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.10.201330.09.2017
8 Hybridný elektrický zdroj pre technicko-poradenské laboratórium využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energieK. BalogOP VaVgarant01.01.201031.03.2012
9 Limitné podmienky bezplameňovej a plameňovej iniciácie a propagácie procesu horenia dreva a drevného prachuK. BalogVEGAzodpovedný riešiteľ01.01.200531.12.2007
10 Materiály v ochrane pred požiarmi-vysokoškolská učebnica a moderné učebné pomôcky v odbore Ochrana osôb a majetku a v príbuzných odboroch.K. BalogKEGAzodpovedný riešiteľ01.01.201031.12.2011
11 Národné vzdelávacie centrum pre zisťovanie príčin vzniku požiarovJ. MartinkaKEGAspoluriešiteľ01.01.201631.12.2018
12 Návrh meracieho systému pre komplexné posúdenie procesov horenia zvírených a usadených priemyselných prachovP. Rantuchinštitucionálny projektspoluriešiteľ01.06.201731.05.2018
13 Návrh metodiky posudzovania obmedzení prepráv nebezpečných látok a vecí ako súčasť zvyšovania kvality služieb v cestnej nákladnej dopraveA. PoliakováAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.07.201630.06.2018
14 Pan-European Language Network 21+3 for designing the infrastructure of Human Processes - driven Systems of Machine Translation for specialised high-quality TranslationŠ. Svetskýinštitucionálny projektspoluriešiteľ01.01.201631.12.2016
15 Posúdenie životného cyklu plastových obalov z obchodných reťazcovM. RuskoAPVV - Bilaterálna spolupráca spoluriešiteľ01.01.201231.12.2013
16 Požiarne bezpečné zatepľovacie systémy na báze prírodných materiálovJ. MartinkaVEGAspoluriešiteľ za MTF01.01.201631.12.2018
17 Priemyselné výskumno-vývojové centrum na zhodnocovanie problémových druhov plastových odpadovK. BalogOP VaIzodpovedný riešiteľ01.09.201731.08.2021
18 Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charakteristík horľavých prachov prostredníctvom svetovo unikátnych zariadeníR. KuracinaAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.07.201930.06.2023
19 Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charakteristík kovových a priemyselných prachovP. RantuchVEGAriešiteľ01.01.202031.12.2023
20 Progresívne metódy zisťovania požiarno-technických charakteristík materiálov v požiarnom inžinierstveK. BalogAPVV - Všeobecná výzvazodpovedný riešiteľ24.10.201330.09.2017
21 Progresívne svetovo unikátne metódy testovania elektrických káblov pre potreby posudzovania zhody a overovania nemennosti ich parametrov ako stavebných výrobkovJ. MartinkaAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.07.201730.06.2021
22 Sledovanie starnutia protipožiarneho náteru na overovacích vzorkách uložených v prevádzkovom prostredí EBOI. Tureková-- Iný domáci --spoluriešiteľ24.08.200931.12.2011
23 Štúdia zauhlovacích trás ENOM. Šantavý-- Iný domáci --spoluriešiteľ13.03.200909.04.2009
24 Štúdium šírenia plameňa v Hartmannovej trubiciR. Kuracinainštitucionálny projektspoluriešiteľ01.06.201731.12.2017
25 Termická stabilita kompozitných materiálov na báze drevaR. KuracinaAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.07.202030.06.2024
26 Tvorba inovatívnych vysokoškolských učebníc a pomôcok pre študijné programy Protipožiarna ochrana a bezpečnosť a Integrovaná bezpečnosťK. BalogKEGAspoluriešiteľ01.01.201631.12.2018
27 Veda bližšie k študentomO. MoravčíkAPVV - Program LPPspoluriešiteľ27.10.200631.10.2009
28 Vybudovanie výučbového laboratória pre rekonštrukciu požiarov v laboratórnej mierkeJ. MartinkaKEGAspoluriešiteľ01.01.201331.12.2015
29 Výskum a aplikácia inovatívnych metód získavania energie z odpadov na báze dreva a inej lignocelulózyK. BalogAPVV - Všeobecná výzvazodpovedný riešiteľ01.07.201731.12.2020
30 Výskum a vývoj kombinovaných konštrukčných materiálov pre stavebné účely prostredníctvom progresívnych metód zisťovania akustických a tepelnoizolačných parametrov, protipožiarnej odolnosti a tieneniu voči elektromagnetickému žiareniuP. ČekanVEGAspoluriešiteľ01.01.201731.12.2019
31 Výskum metalurgického spájania a ďalších technologických procesov spracovania horčíkových a iných ľahkých zlliatin progresívnymi a ekologicky vhodnými technológiami.M. SahulVEGAspoluriešiteľ01.01.201231.12.2014
32 Výskum optimálneho zhodnocovania výrobkov z dreva po skončení doby ich používaniaK. BalogAPVV - Všeobecná výzvazodpovedný riešiteľ01.07.201530.06.2018
33 Výskum protipožiarnej bezpečnosti izolačných-zatepľovacích materiálov na báze prírodných materiálovJ. MartinkaAPVV - Bilaterálna spolupráca spoluriešiteľ01.01.201631.12.2017
34 Výskum zvyšovania účinnosti spaľovania pyrolýznych olejovJ. MartinkaAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.07.201530.06.2019
35 Využitie a propagácia solárnej energieK. BalogINTERREG IIIAzodpovedný riešiteľ01.08.200628.02.2008
36 Využitie inovatívnych progresívnych oxidačných metód pri odstraňovaní organických polutantov z odpadových vôd strojárskeho priemyslu s využitím odpadov z výroby a spracovania kovov ako katalyzátorovM. SoldánVEGAspoluriešiteľ01.01.200931.12.2011
37 Vývoj a zostrojenie univerzálneho riadiaceho systému pre štúdium požiarnotechnických vlastností horľavých a výbušných prachovR. Kuracinainštitucionálny projektspoluriešiteľ06.05.201931.10.2020
38 Vývoj a zostrojenie 20L komory pre štúdium výbuchov zvírených prachov a horľavých plynovR. Kuracinainštitucionálny projektspoluriešiteľ16.04.201831.12.2018
39 Vzdelávacie centrum integrovanej bepečnostiJ. MartinkaKEGAspoluriešiteľ01.01.201731.12.2019

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne