Jun 17, 2019   10:43 a.m. Adolf
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Valčuha, CSc.
Identification number: 2448
University e-mail: qvalcuha [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Abdulla Abdul-Razakov
Modely kooperacie malých a stredných podnikov vo virtuálnom závode
August 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ľuboš Bella
Optimalizácia metodiky manažmentu a rozmiestnenia siete technickej a servisnej podpory
September 2012Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Cigánik, PhD.
Metodika navrhovania distribuovaných výrobných systémov
July 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Cigánik, PhD.
Vyhľadávací modul v distribuovaných výrobných systémoch (DVS)
June 2009Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Vladimír Eckert
Výskum štruktúry a aplikačného systemu domácej veternej mikroturbíny
September 2012Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Branislav Fidler, PhD.
VIRTUÁLNA ORGANIZÁCIA - VÝSKUM A NÁVRH REFERENČNÝCH MODELOV PRE STROJÁRENSKÝ PRIEMYSEL
July 2010Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Garajová
Efektívnosť podporných fondov vedy, výskumu a inovácií v strojárskom priemysle SR
June 2014Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Hlatká
Inovatívne (digitalizované) malé a stredné podniky na európskej regionálnej báze
June 2007Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Branislav Kubíček
Návrh e-learningového systému pre PLM
June 2014Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Júlia Litvíková
Návrh e-learningového systému pre distribuované výrobné systémy (DVS)
June 2011Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Júlia Litvíková
PLM vo vývoji globálneho produktu
June 2013Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Adrian Manczal
Návrh a riadenie logistických reťazcov.
June 2011Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Štefan Oles
Návrh komplexného modelu inovačného procesu strojov a zariadení
June 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Rafaj, PhD.
Metódy a modely monitorovania procesu výroby v DVS
June 2012Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Milan Rafaj, PhD.
Výskum a rozvoj nových modelov pre PLM prostredie v digitalizovaných sieťovo prepojených strojárskych závodoch
July 2015Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Sabáček
PLM - integračný nástroj pre malé a stredné inovatívne digitalizované podniky
June 2009Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ľubomír Sabáček
Výskum a vývoj metodiky navrhovania inovácií strojárskych výrob novej generácie v digitalizovaných sieťovo prepojených závodoch
September 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress