13. 11. 2019  8:40 Stanislav
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jakub Osuský, PhD.
Identifikačné číslo: 24492
Univerzitný e-mail: jakub.osusky [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Návrh robustných regulátorov vo frekvenčnej oblasti
Autor: Ing. Jakub Osuský, PhD.
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh robustných regulátorov vo frekvenčnej oblasti
Abstrakt:Základným problémom, ktorým sa predložená práca zaoberá je návrh robustných decentralizovaných regulátorov vo frekvenčnej oblasti. Pre mnohorozmerné stabilné systémy bola zvolená decentralizovaná štruktúra regulátora pričom bol predstavený nový prístup návrhu decentralizovaného regulátora využívajúci ekvivalentné podsystémy, zabezpečujúci požadovanú kvalitu riadenia vo forme fázovej bezpečnosti. Uvedený prístup možno využiť tak pre spojité ako aj diskrétne systémy. Taktiež bol zostavený graf závislosti požadovanej fázovej bezpečnosti ekvivalentných podsystémov a preregulovania v danej slučke reálneho systému pre systémy rôznych rádov. Pre návrh robustného decentralizovaného regulátora touto metódou bola použitá aditívna afinná neurčitosť, ktorá je tiež zahrnutá v programovej realizácii. Pre nestabilné SISO systémy boli v práci predstavené dve nové metódy. Pre systémy s jedným nestabilným pólom to bola metóda priamej syntézy regulátora kde pri návrhu regulátora je k dispozícii ladiaci parameter, ktorým je možné upravovať kvalitu riadenia prípadne robustné vlastnosti URO. Druhá metóda je grafického charakteru a umožňuje návrh regulátora pre nestabilné systémy, ktoré je možné stabilizovať PD regulátorom pričom je možné definovať kvalitu riadenia pomocou fázovej rezervy. V práci boli tiež odvodené podmienky robustnej stability využitím IMC štruktúry. Teoretické výsledky boli overené na príkladoch a boli tiež vyžité pri tvorbe programovej realizácie v programovom prostredí Matlab. Ďalší výskum v tejto oblasti by mohol byť zameraný na riešenie otvorených problémov v MEP ako je napríklad otázka, ktorú charakteristickú funkciu je lepšie vybrať pri výpočte ekvivalentných podsystémov, zistiť či by bolo možné použiť MEP v časovej oblasti, prípadne dopracovať túto metódu pre prediktívne riadenie. V súčasnosti pozostáva návrh robustného regulátora z návrhu nominálneho regulátora a následného overenia robustných vlastností, predmetom ďalšieho výskumu by preto mohlo byť aj zlúčenie návrhu do jedného roku.
Kľúčové slová:metóda ekvivalentných podsystémov (MEP), decentralizované riadenie, frekvenčná oblasť, D-krivky, fázová bezpečnosť

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene