Jan 28, 2020   1:54 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavel Élesztös, CSc.
Identification number: 2450
University e-mail: pavel.elesztos [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Kinga Balázsová
Návrh, implementácia a numerické otestovanie vybraných prvkov MKP s viskóznym tlmením
September 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ivan Benčo
Vplyv parametrov zvárania na deformačno-napäťový stav pri trecom zváraní s premiešavaním
September 2012Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Máté Bényi
Postupy prípravy materiálových kariet pre numerické simulácie
June 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Biroš
Komplexná analýza zdvíhacieho mechanizmu automobilovej sedačky
June 2015Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Čagala
Numerická simulácia oblúkového zvárania
June 2013Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Čagala
Výpočet koncentrácie napätia na vybraných častiach zariadení na výrobu polyetylénu
June 2011Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radovan Fekete
Výpočet teoretických hodnôt napätí a ich tenzometrické overenie pri tlakovej skúške hrubostennej nádoby
July 2013Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Marian Fodor
Stanovenie zostatkovej životnosti vysokotlakého separátora H 103.105
June 2009Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
Pevnostná analýza hydraulických klieští
June 2010Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Chochula
Analýza potrubných systémov kotla, zaťažených vysokým tlakom a vysokou teplotou
June 2010Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Jerábek
Check part of bus frame for dynamic loading according EHK no. 66
May 2018Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Róbert Jerábek
Testovacie zariadenie kompozitových vzoriek
June 2016Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Daniel Kaločány, PhD.
Numerická a experimentálna analýza deformačného a napäťového stavu pri trecom zváraní s premiešavaním
June 2016Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Jakub Kolesár
Pevnostná analýza atomizačnej tlakovej nádoby
June 2017Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. et Ing. Jakub Kolesár
Pevnostná analýza atomizačnej tlakovej nádoby
July 2015Displaying the final thesis
16.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. et Ing. Jakub Kolesár
Pevnostná analýza atomizačnej tlakovej nádoby
June 2016Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Robert Kollárik
Pevnostná analýza konštrukcie trupu nákladnej lode s veľkou otvorenosťou paluby
September 2013Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Kosnáč, PhD.
Nelineárna analýza špeciálneho rozdeľovacieho kusa výstupného parného potrubia
June 2008Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ján Kosnáč, PhD.
Príspevok k riešeniu viazaných magneto-elektro-elastických úloh mechaniky
May 2013Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Kováč, PhD.
Tenzometrické meranie hlavných napätí na hrubostennej nádobe
June 2012Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Kováč, PhD.
Výpočet koncentrácie napätia na veku vysokotlakého reaktora
June 2014Displaying the final thesis
22.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Michal Kriška
Príspevok k analýze kompozitných sústav
September 2013Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Laktiš
Analýza potrubných systémov sekundárnej časti TVD (tech. voda dôležitá) EMO
June 2011Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Legath
Posúdenie zmeny priemeru reaktora na zmenu jeho deformačného a napäťového stavu v lokalite tesniaceho krúžku
June 2014Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Attila Lešš
Určenie Youngovho modulu pružnosti tenkej vrstvy kobaltu pomocou rezonančnej frekvencie votknutého nosníka
June 2009Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Peter Poppelka, PhD.
KOMPLEXNÁ ANALÝZA MEMBRÁNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PARNÝCH KOTLOV
January 2015Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Sátor, PhD.
Stanovenie podmienok prúdenia pre vznik Helmholtzovho stojatého vlnenia v T odbočkách potrubí
June 2011Displaying the final thesis
28.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Jana Sedláková
Biomechanické merania in vivo
September 2013Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Szabó
Pevnostná analýza nosnej časti rámu zdvíhacieho prípravku
June 2015Displaying the final thesis
30.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Ivan Szabó
Pevnostná analýza nosnej časti rámu zdvíhacieho zariadenia
June 2014Displaying the final thesis
31.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Mátyás Szarka
Výpočet kritickej vzpernej sily lomeného nosníka v závislosti na geometrii úsekov
June 2010Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mátyás Szarka
Výpočet kritickej vzpernej sily lomeného nosníka v závislosti na geometrii úsekov
June 2011Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Szarvas
Pevnostná analýza piedestálu plávajúceho žeriava
June 2013Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anton Šalamun
Pevnostná analýza preklápacieho stola pre výrobu porobetónových dosiek
June 2010Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Attila Tóth
Deformačno - napäťový stav vybraných častí rúrkového reaktora
May 2017Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Vávra
Návrh tlakovej nádoby pre veľmi nízke teploty
June 2010Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Máté Végh
Design of the impact tower for dynamic testing
May 2018Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Zeman
Posúdenie vplyvu opravy koróznych vád na deformačno-napäťový stav vysokotlakových potrubí
June 2014Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress