26. 10. 2020  11:57 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavel Élesztös, CSc.
Identifikačné číslo: 2450
Univerzitný e-mail: pavel.elesztos [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

     
Výučba          Publikácie          
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
DokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Kinga Balázsová
Návrh, implementácia a numerické otestovanie vybraných prvkov MKP s viskóznym tlmením
september 2012
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Ivan Benčo
Vplyv parametrov zvárania na deformačno-napäťový stav pri trecom zváraní s premiešavaním
september 2012
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Máté Bényi
Postupy prípravy materiálových kariet pre numerické simulácie
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Biroš
Komplexná analýza zdvíhacieho mechanizmu automobilovej sedačky
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Čagala
Numerická simulácia oblúkového zvárania
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Čagala
Výpočet koncentrácie napätia na vybraných častiach zariadení na výrobu polyetylénu
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Radovan Fekete
Výpočet teoretických hodnôt napätí a ich tenzometrické overenie pri tlakovej skúške hrubostennej nádoby
júl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Bc. Marian Fodor
Stanovenie zostatkovej životnosti vysokotlakého separátora H 103.105
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
Pevnostná analýza hydraulických klieští
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Chochula
Analýza potrubných systémov kotla, zaťažených vysokým tlakom a vysokou teplotou
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Róbert Jerábek
Kontrola časti rámu autobusu pri dynamickom namáhaní podľa predpisu EHK č. 66
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Róbert Jerábek
Testovacie zariadenie kompozitových vzoriek
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Daniel Kaločány, PhD.
Numerická a experimentálna analýza deformačného a napäťového stavu pri trecom zváraní s premiešavaním
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. et Ing. Jakub Kolesár
Pevnostná analýza atomizačnej tlakovej nádoby
jún 2017
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Ing. et Ing. Jakub Kolesár
Pevnostná analýza atomizačnej tlakovej nádoby
júl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. et Ing. Jakub Kolesár
Pevnostná analýza atomizačnej tlakovej nádoby
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Robert Kollárik
Pevnostná analýza konštrukcie trupu nákladnej lode s veľkou otvorenosťou paluby
september 2013
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Kosnáč, PhD.
Nelineárna analýza špeciálneho rozdeľovacieho kusa výstupného parného potrubia
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Ján Kosnáč, PhD.
Príspevok k riešeniu viazaných magneto-elektro-elastických úloh mechaniky
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Kováč, PhD.
Tenzometrické meranie hlavných napätí na hrubostennej nádobe
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Kováč, PhD.
Výpočet koncentrácie napätia na veku vysokotlakého reaktora
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Michal Kriška
Príspevok k analýze kompozitných sústav
september 2013
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslav Laktiš
Analýza potrubných systémov sekundárnej časti TVD (tech. voda dôležitá) EMO
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Legath
Posúdenie zmeny priemeru reaktora na zmenu jeho deformačného a napäťového stavu v lokalite tesniaceho krúžku
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Attila Lešš
Určenie Youngovho modulu pružnosti tenkej vrstvy kobaltu pomocou rezonančnej frekvencie votknutého nosníka
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Peter Poppelka, PhD.
KOMPLEXNÁ ANALÝZA MEMBRÁNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PARNÝCH KOTLOV
január 2015Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ladislav Sátor, PhD.
Stanovenie podmienok prúdenia pre vznik Helmholtzovho stojatého vlnenia v T odbočkách potrubí
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Jana Sedláková
Biomechanické merania in vivo
september 2013
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivan Szabó
Pevnostná analýza nosnej časti rámu zdvíhacieho prípravku
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Ing. Ivan Szabó
Pevnostná analýza nosnej časti rámu zdvíhacieho zariadenia
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Ing. Mátyás Szarka
Výpočet kritickej vzpernej sily lomeného nosníka v závislosti na geometrii úsekov
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Mátyás Szarka
Výpočet kritickej vzpernej sily lomeného nosníka v závislosti na geometrii úsekov
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Szarvas
Pevnostná analýza piedestálu plávajúceho žeriava
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Anton Šalamun
Pevnostná analýza preklápacieho stola pre výrobu porobetónových dosiek
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Attila Tóth
Deformačno - napäťový stav vybraných častí rúrkového reaktora
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Vávra
Návrh tlakovej nádoby pre veľmi nízke teploty
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Máté Végh
Návrh konštrukcie pádovej veže pre rázové skúšky
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimír Zeman
Posúdenie vplyvu opravy koróznych vád na deformačno-napäťový stav vysokotlakových potrubí
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná