22. 11. 2019  16:17 Cecília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavel Élesztös, CSc.
Identifikačné číslo: 2450
Univerzitný e-mail: elesztos [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Kinga Balázsová
Návrh, implementácia a numerické otestovanie vybraných prvkov MKP s viskóznym tlmením
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Ivan Benčo
Vplyv parametrov zvárania na deformačno-napäťový stav pri trecom zváraní s premiešavaním
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Máté Bényi
Postupy prípravy materiálových kariet pre numerické simulácie
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Biroš
Komplexná analýza zdvíhacieho mechanizmu automobilovej sedačky
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Čagala
Numerická simulácia oblúkového zvárania
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Čagala
Výpočet koncentrácie napätia na vybraných častiach zariadení na výrobu polyetylénu
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radovan Fekete
Výpočet teoretických hodnôt napätí a ich tenzometrické overenie pri tlakovej skúške hrubostennej nádoby
júl 2013Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Marian Fodor
Stanovenie zostatkovej životnosti vysokotlakého separátora H 103.105
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
Pevnostná analýza hydraulických klieští
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Chochula
Analýza potrubných systémov kotla, zaťažených vysokým tlakom a vysokou teplotou
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Jerábek
Kontrola časti rámu autobusu pri dynamickom namáhaní podľa predpisu EHK č. 66
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Róbert Jerábek
Testovacie zariadenie kompozitových vzoriek
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Daniel Kaločány, PhD.
Numerická a experimentálna analýza deformačného a napäťového stavu pri trecom zváraní s premiešavaním
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. et Ing. Jakub Kolesár
Pevnostná analýza atomizačnej tlakovej nádoby
jún 2017Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. et Ing. Jakub Kolesár
Pevnostná analýza atomizačnej tlakovej nádoby
júl 2015Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. et Ing. Jakub Kolesár
Pevnostná analýza atomizačnej tlakovej nádoby
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Robert Kollárik
Pevnostná analýza konštrukcie trupu nákladnej lode s veľkou otvorenosťou paluby
september 2013Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Kosnáč, PhD.
Nelineárna analýza špeciálneho rozdeľovacieho kusa výstupného parného potrubia
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ján Kosnáč, PhD.
Príspevok k riešeniu viazaných magneto-elektro-elastických úloh mechaniky
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Kováč, PhD.
Tenzometrické meranie hlavných napätí na hrubostennej nádobe
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Kováč, PhD.
Výpočet koncentrácie napätia na veku vysokotlakého reaktora
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Michal Kriška
Príspevok k analýze kompozitných sústav
september 2013Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Laktiš
Analýza potrubných systémov sekundárnej časti TVD (tech. voda dôležitá) EMO
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Legath
Posúdenie zmeny priemeru reaktora na zmenu jeho deformačného a napäťového stavu v lokalite tesniaceho krúžku
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Attila Lešš
Určenie Youngovho modulu pružnosti tenkej vrstvy kobaltu pomocou rezonančnej frekvencie votknutého nosníka
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Peter Poppelka, PhD.
KOMPLEXNÁ ANALÝZA MEMBRÁNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PARNÝCH KOTLOV
január 2015Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Sátor, PhD.
Stanovenie podmienok prúdenia pre vznik Helmholtzovho stojatého vlnenia v T odbočkách potrubí
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Jana Sedláková
Biomechanické merania in vivo
september 2013Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivan Szabó
Pevnostná analýza nosnej časti rámu zdvíhacieho prípravku
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Ivan Szabó
Pevnostná analýza nosnej časti rámu zdvíhacieho zariadenia
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Mátyás Szarka
Výpočet kritickej vzpernej sily lomeného nosníka v závislosti na geometrii úsekov
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mátyás Szarka
Výpočet kritickej vzpernej sily lomeného nosníka v závislosti na geometrii úsekov
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Szarvas
Pevnostná analýza piedestálu plávajúceho žeriava
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Anton Šalamun
Pevnostná analýza preklápacieho stola pre výrobu porobetónových dosiek
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Attila Tóth
Deformačno - napäťový stav vybraných častí rúrkového reaktora
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Vávra
Návrh tlakovej nádoby pre veľmi nízke teploty
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Máté Végh
Návrh konštrukcie pádovej veže pre rázové skúšky
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Zeman
Posúdenie vplyvu opravy koróznych vád na deformačno-napäťový stav vysokotlakových potrubí
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná