Jun 27, 2019   2:50 p.m. Ladislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
Identification number: 2456
University e-mail: gabriel.hulko [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Lukáš Bartalský, PhD.
Riadenie procesov tvárnenia za tepla ako systémov s rozloženými parametrami
June 2016Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Lukáš Bartalský, PhD.
Riadenie technológie tepelného režimu zlievarenskej formy ako systému s rozloženými parametrami pomocou PLC
July 2016Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Bartko, PhD.
Mechatronický systém riadenia teplotného poľa polotovaru sekundárnej zóny chladenia ako systému s rozloženými parametrami
July 2016Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. František Bíró
Modelovanie teplotných polí ako systémov s rozloženými parametrami
June 2007Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Bíró
Riadenie teplotného poľa zlievarenskej formy ako systému s rozloženými parametrami
June 2009Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Pavol Buček, PhD.
Mechatronická zlievarenská forma ako systém s rozloženými parametrami
December 2010Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Juraj Camber, PhD.
Riadenie procesov indukčného ohrevu ako systémov s rozloženými parametrami
September 2013Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Izakovič
Modelovanie dynamiky smart štruktúr ako systémov s rozloženými parametrami
June 2007Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. David-Francisc Kapusniak
Modelovanie a riadenie procesu extrúzie ako systému s rozloženými parametrami
June 2011Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Juraj Kapusta, PhD.
Numerical modeling and control of progressive steel billet induction heater as distributed parameter system
September 2013Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Roland Koščo
Internetová služba pre riadenie mechatronických systémov s rozloženými parametrami
September 2012Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Michal Kuruc
Prediktívne riadenie zo stabilizujúcou cielovou množinou
August 2014Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Slavomír Lipár, PhD.
Modelovanie a riadenie procesov extrúzie plastov ako systémov s rozloženými parametrami
June 2014Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Macko
Modelovanie teplotných polí v procese zlievania ako systémov s rozloženými parametrami
June 2008Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Mário Mendel, PhD.
Modelovanie a riadenie procesov sanácie podzemných vôd ako systémov mechaniky kontinua
August 2015Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Pavol Noga, PhD.
Modelovanie a riadenie procesov zlievania ako systémov s rozloženými parametrami
November 2011Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Karol Ondrejkovič, PhD.
Modelovanie a riadenie procesov plynulého odlievania ocele ako systémov s rozloženými parametrami
July 2012Displaying the final thesis
18.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Tomáš Samuhel
Metódy riadenia mechatronických sústav zadávaných numerickými štruktúrami na zložitých 3D oboroch definície
September 2012Displaying the final thesis
19.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Lukáš Tkáč
Nelineárne prediktívne riadenie systémov s rýchlou dynamikou
September 2013Displaying the final thesis
20.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Roman Vašíček
Nelineárne prediktívne riadenie systémov s rýchlou dynamikou
September 2013Displaying the final thesis
21.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Peter Zajíček
Prediktívne riadenie systémov s rozloženými parametrami
August 2010Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Zajíček
Riadenie teplotných polí v procese zlievania ako systémov s rozloženými parametrami
June 2007Displaying the final thesis
23.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Peter Zajíček
xxx
May 2019Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress