Persons at STUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
Identification number: 2456
University e-mail: gabriel.hulko [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Lesson          Publications     
Bodies
     
Supervised theses
     
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
TypeFinal thesisDetails
1.
N
DisT
Written by (author): Ing. Lukáš Bartalský, PhD.
Riadenie procesov tvárnenia za tepla ako systémov s rozloženými parametrami
June 2016
2.
A
DisT
Written by (author): Ing. Lukáš Bartalský, PhD.
Riadenie technológie tepelného režimu zlievarenskej formy ako systému s rozloženými parametrami pomocou PLC
July 2016
prohlížet
3.
A
DisT
Written by (author): Ing. Michal Bartko, PhD.
Mechatronický systém riadenia teplotného poľa polotovaru sekundárnej zóny chladenia ako systému s rozloženými parametrami
July 2016prohlížet
4.
ABT
Written by (author): Ing. František Bíró
Modelovanie teplotných polí ako systémov s rozloženými parametrami
June 2007
5.
A
DT
Written by (author): Ing. František Bíró
Riadenie teplotného poľa zlievarenskej formy ako systému s rozloženými parametrami
June 2009prohlížet
6.A
DisT
Written by (author): Ing. Pavol Buček, PhD.
Mechatronická zlievarenská forma ako systém s rozloženými parametrami
December 2010prohlížet
7.
A
DisT
Written by (author): Ing. Juraj Camber, PhD.
Riadenie procesov indukčného ohrevu ako systémov s rozloženými parametrami
September 2013
8.
A
BT
Written by (author): Ing. Martin Izakovič
Modelovanie dynamiky smart štruktúr ako systémov s rozloženými parametrami
June 2007
9.
ADTWritten by (author): Ing. David-Francisc Kapusniak
Modelovanie a riadenie procesu extrúzie ako systému s rozloženými parametrami
June 2011
prohlížet
10.
A
DisTWritten by (author): Ing. Juraj Kapusta, PhD.
Numerical modeling and control of progressive steel billet induction heater as distributed parameter system
September 2013
11.
NDisT
Written by (author): Ing. Roland Koščo
Internetová služba pre riadenie mechatronických systémov s rozloženými parametrami
September 2012
12.
N
DisT
Written by (author): Ing. Michal Kuruc
Prediktívne riadenie zo stabilizujúcou cielovou množinou
August 2014
13.
ADisTWritten by (author): Ing. Slavomír Lipár, PhD.
Modelovanie a riadenie procesov extrúzie plastov ako systémov s rozloženými parametrami
June 2014
14.A
BT
Written by (author): Ing. Pavol Macko
Modelovanie teplotných polí v procese zlievania ako systémov s rozloženými parametrami
June 2008prohlížet
15.
A
DisT
Written by (author): Ing. Mário Mendel, PhD.
Modelovanie a riadenie procesov sanácie podzemných vôd ako systémov mechaniky kontinua
August 2015
16.
A
DisTWritten by (author): Ing. Pavol Noga, PhD.
Modelovanie a riadenie procesov zlievania ako systémov s rozloženými parametrami
November 2011
17.ADisT
Written by (author): Ing. Karol Ondrejkovič, PhD.
Modelovanie a riadenie procesov plynulého odlievania ocele ako systémov s rozloženými parametrami
July 2012
18.NDisTWritten by (author): Ing. Tomáš Samuhel
Metódy riadenia mechatronických sústav zadávaných numerickými štruktúrami na zložitých 3D oboroch definície
September 2012
prohlížet
19.
N
DisT
Written by (author): Ing. Lukáš Tkáč
Nelineárne prediktívne riadenie systémov s rýchlou dynamikou
September 2013
20.N
DisT
Written by (author): Ing. Roman Vašíček
Nelineárne prediktívne riadenie systémov s rýchlou dynamikou
September 2013prohlížet
21.
N
DisT
Written by (author): Ing. Peter Zajíček
Prediktívne riadenie systémov s rozloženými parametrami
August 2010
prohlížet
22.ADTWritten by (author): Ing. Peter Zajíček
Riadenie teplotných polí v procese zlievania ako systémov s rozloženými parametrami
June 2007prohlížet
23.
N
DisT
Written by (author): Ing. Peter Zajíček
xxx
May 2019
prohlížet

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
NFinal thesis is incomplete
N
Final thesis was unsuccessfully defended.
A
Final thesis was successfully defended.
P
Final thesis is submitted
RFinal thesis is in progress