Persons at STUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
Identification number: 2456
University e-mail: hulko [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Limit to:year of start: year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project titleSupervisorTypeOfficial rolesSinceUntil
podaný1 Bunkový automat pri optimalizácii procesu kryštalizácie taveniny ocele pri plynulom odlievaní ako systému s rozloženými parametrami v Železiarňach Podbrezová, a.s.G. HulkóAPVV - Všeobecná výzvasupervisor07/01/2019
obhájený2 Control methods for distributed parameter systems given on complex definition domains with demonstrations in MATLAB ? SimulinkG. HulkóVEGAsupervisor01/01/200512/31/2007
obhájený3 Implementácia informačných technológií v automatizácii, meraní a experimentálnej technikeG. Hulkó-- Iný domáci --supervisor05/01/200612/31/2006
řešený4 Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služiebG. HulkóOP VaVsupervisor09/01/201112/31/2014
řešený5 Lignín ako kompozitný komponent do fenolformaldehydrovvých živíc a drevoplastuG. HulkóAPVV - Všeobecná výzvasupervisor07/01/201606/30/2019
obhájený6 Modelovanie, riadenie a simulácia distribuovaných výrobných systémovG. HulkóAPVVsupervisor09/17/200208/17/2005
obhájený7 Pokročilé metódy modelovania, riadenia a návrhu mechanických systémov ako sústav so sústredeným vstupom a rozloženým výstupomG. Hulkó-- Iný domáci --supervisor09/01/200812/31/2010
obhájený8 Pokročilé metódy modelovania, riadenia a návrhu systémov s rozloženými parametramiG. HulkóVEGAsupervisor01/01/200812/31/2010
obhájený9 Program ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyselnej automatizácie a informačných technológiíG. Hulkó-- Iný domáci --supervisor01/01/200512/31/2006
obhájený10 Riadenie systémov zadaných numerickými štruktúrami na zložitých oboroch definície z demonštráciami cez internetG. HulkóVEGAsupervisor01/01/200212/30/2004
řešený11 Vývoj softvérovej podpory s využitím fyzikálnej simulácie pre optimalizáciu procesov plynulého odlievania ocele ako systémov s rozloženými parametrami pre Železiarne Podbrezová, a.s.G. HulkóAPVV - Všeobecná výzvasupervisor07/01/201506/30/2019

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:přijatýapprovedřešenýin process of executionpodanýsubmitted
Inactive states:neobhájenýfailedzamítnutýnot approvedobhájenýsuccessfully completed