Jan 25, 2020   5:26 p.m. Gejza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identification number: 245
University e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Andel
Design of simulation of the "Juvenile Juh" production process in "Bratislava Teplárenská, a.s." in simulation software SIMIT
April 2019Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Bartoš
Návrh, analýza a modelovanie systému riadenia s prediktívnym regulátorom
May 2014Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Peter Berčík
Modelovanie a optimalizácia procesu zvárania metódou FSW
August 2018Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Peter Berčík
Modelovanie a optimalizácia procesu zvárania metódou FSW
May 2017Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Boháčik
Návrh solárneho systému na ohrev teplej vody
May 2013Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Bolgáč
Bezpečnosť IS
May 2009Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Bondarava
Vývoj softvéru pomocou CASE nástroja Rational Software Architect
May 2008Displaying the final thesis
8.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Dmitrii Vladimirovič Borkin
Design and implementation of adaptive controllers with fuzzy logic for process control in PC7 environment
May 2023Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Broniš
Využitie technológie dialógových systémov
May 2013Displaying the final thesis
10.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Lukáš Čellár
Softvérová aplikácia vyhodnocovania tlakových síl pre prototypové zariadenie
May 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Čeppanová
Návrh a realizácia informačného systému autoservisu
June 2007Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Čeppanová
Návrh informačného systému evidencie objednávok
May 2009Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Boris Drinka
Zjednodušenie tvorby informačných systémov vo vývojovom prostredí Lazarus
May 2010Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Andrej Eliáš, PhD.
Návrh komunikácie pre virtuálne procesy
October 2010Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Andrei Faidzen
Analýza dynamických vlastností prenosových kanálov pri distribuovanom riadení
August 2015Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erika Fedorová
Analýza a využitie metrík použiteľnosti pri testovaná SW
May 2010Displaying the final thesis
17.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Michal Fülöp
Design of asynchronous motor control system by means of control unit G120
April 2020Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Gabera
Návrh a realizácia systému riadenia servomotorov pomocou prostriedkov SIMATIC
May 2008Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Gabriška
Návrh modelu a simulácia mechanotronického systému v prostredí "Matlab"
December 2007Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Gajarský
Návrh a realizácia modelu riadenia vykurovania rodinného domu v prostredí "Matlab"
June 2008Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Gabriel Gašpar, PhD.
Návrh a realizácia riadenia systému solárneho ohrevu teplej úžitkovej vody
May 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Göndör
Návrh a realizácia systému riadenia krokových motorov SIMOSTEP pomocou softvéru SIMATIC
May 2008Displaying the final thesis
23.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Denis Herceg
Presentation case with components from Rockwell Automation
April 2018Displaying the final thesis
24.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Jozef Herceg
Návrh a implementácia internetového rozhrania pre obchodnú firmu
May 2007Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Michaela Horalová Kalinová, PhD.
Analýza štruktúry zložitých procesov s použitím metód hĺbkovej analýzy údajov
June 2014Displaying the final thesis
26.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. Stanislav Horal
Parametrická identifikácia dynamických systémov s použitím technológie dolovania dát
September 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Slavomír Hrdlička
Modelovanie systému riadenia krokových motorov SIMOSTEP pomocou softvéru Matlab
May 2009Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Maroš Hrušovský
Návrh a realizácia riadenia s vizualizáciou pre modulovú stanicu systému MPS-500
May 2016Displaying the final thesis
29.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Dominik Charvát
Distributed petrol station control system in TIA Portal environment
April 2020Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Jančula
Identifikácia proporcionálnych kmitavých sústav s dopravným oneskorením pomocou nástroja MATLAB
May 2010Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Juhás, PhD.
Vplyv variabilných parametrov pružného mechatronického systému na kvalitu riadenia
July 2010Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
Kvalita riadenia mechatronických systémov s pružnosťou
July 2010Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jerguš Juran
Návrh a implementácia diskových polí pre korporatívnu počítačovú sieť
June 2009Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Kobetič
Webový portál frisbee tímu
May 2010Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Marek Korytár, PhD.
Integrácia bezpečnostne - kritických subsystémov riadenia do pyramídového modelu riadenia
May 2015Displaying the final thesis
36.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Szabolcs Kováč
Analýza, návrh a verifikácia inteligentných metód riadenia energetických systémov
May 2023Displaying the final thesis
37.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Michal Krajčírovič
Návrh a realizácia bezdrôtového komunikačného a logovacieho rozhrania k vybraným senzorom s web rozhraním
May 2016Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľuboš Kuchárek
Návrh a realizácia simulačného modelu riadenia krokového motora v prostredí MATLAB
June 2008Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kukan
Problémy aktualizácie softvéru pre ZMOS
December 2008Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Kupec
Návrh bezpečnostného systému navíjacieho sušiča podľa noriem funkčnej bezpečnosti
May 2017Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Kuruc
Návrh a realizácia prototypového systému riadenia quadrokoptéry s termografiou
May 2017Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Lednický
Designing a pump station management system with the CU230P-2 control unit using the Profinet interface
April 2018Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Szilárd Lukovics
Návrh komunikácie integrovaného obvodu 8255 s PC
June 2007Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Szilárd Lukovics
Návrh riadenia krokových motorov
May 2009Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Branislav Machovič
Návrh regulácie hladiny kondenzátora pre tepelnú elektráreň
December 2007Displaying the final thesis
46.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Daniel Malý
Databázová aplikácia v prostredí web pre chatársku oblasť
May 2017Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Mogilský
Návrh elektronického momentového kľúča
May 2014Displaying the final thesis
48.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Miroslav Mráz
Automatizácia čistenia upínacích prípravkov na laserovej zváracej linke za účelom zvýšenia produktivity
May 2016Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Németh, PhD.
Analýza vznikajúcich porúch systémov riadenia procesov na báze dolovania dát
May 2017Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Németh, PhD.
Návrh a realizácia aplikácie pre ovládanie domu cez smart zariadenie
May 2013Displaying the final thesis
51.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Martin Németh, PhD.
Prediktívne riadenie procesmi reálneho času s využitím technológií Data Mining
May 2016Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Andrea Némethová, PhD.
Analýza medicínskych údajov, ich spracovanie a vyhodnocovanie s využitím metód dolovania dát
May 2017Displaying the final thesis
53.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Andrea Némethová, PhD.
Automatizácia zberu, spracovania a vyhodnocovania biomedicínskych signálov
May 2016Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ľuboš Ondriga, PhD.
Návrh a implementácia metodiky zberu a spracovania dát pre ergonomický systém EAWS
May 2014Displaying the final thesis
55.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Peter Pavlovič
Model design and simulation of mechatronic system in Matlab environment
April 2020Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Peško
Návrh a realizácia riadiacej jednotky určenej pre riadenie budov
May 2013Displaying the final thesis
57.Final thesis is submittedDTWritten by (author): Bc. Ivan Rajnič
Design of simulation of the production process in simulation software SIMIT
April 2019Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Repta
Návrh a realizácia informačného systému firmy DIDAKTIK s využitím UML a UP
May 2010Displaying the final thesis
59.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Gennadii Samsonov
Design of the concept of the reliability of algorithms for the control of emergency situations of the integrated management system according to the concept "Industry 4.0".
May 2022Displaying the final thesis
60.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Marek Šimon, PhD.
Informačná bezpečnosť v priemyselných sieťach
September 2014Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Škvarenina
Návrh a realizácia meteorologického meracieho systému
June 2008Displaying the final thesis
62.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Marek Šupa
Digital system design and realizácia riadenia pre fyzikálny model of united containers
April 2018Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Tranžík
Vzdialené ovládanie PC cez MS Outlook z ľubovoľného komunikačného zariadenia prostredníctvom elektronickej pošty
December 2007Displaying the final thesis
64.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Peter Vadkerti
Návrh a realizácia virtuálneho modelu a systému riadenia automatickej vrecovacej linky
May 2014Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Valkovič
Riadiaci a informačný systém čerpacej stanice "Technickej vody dôležitej"
December 2007Displaying the final thesis
66.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Juraj Vašenda
Návrh integrácie optickej kontroly dosiek plošných spojov do SMT linky
May 2016Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Vrlák
Implementácia a konfigurácia informačného systému BarIS v spoločnosti D.I.L.A.N. Servis s.r.o.
May 2009Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Vyskoč
Model heating system in the Siemens PCS 7 process control system
April 2019Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristián Zastko
Kalibrácia digitálnej kamery v prostrediach Matlab a Photomodeler
May 2013Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Zeman
Návrh riadenia modelu výrobného procesu programovacím automatom pomocou Web rozhrania
June 2007Displaying the final thesis
71.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Igor Zubíček
The design of the control system for the high-lift stackers
April 2018Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Zuzula
Navrh riadiaceho systému vzduchotechniky
May 2011Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Žabka
Návrh a realizácia systému riadenia krokových motorov SIMOSTEP pomocou softvéru SIMATIC
May 2009Displaying the final thesis
74.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Marek Žitňanský
Návrh zariadenia na generovanie hologramov
August 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress