Oct 30, 2020   2:11 p.m. Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identification number: 245
University e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts
     
          Publications     
     
Supervised theses
     
Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Type
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Andel
Design of simulation of the "Juvenile Juh" production process in "Bratislava Teplárenská, a.s." in simulation software SIMIT
April 2019
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michal Bartoš
Návrh, analýza a modelovanie systému riadenia s prediktívnym regulátorom
May 2014
Displaying the final thesis
3.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Peter Berčík
Modelovanie a optimalizácia procesu zvárania metódou FSW
August 2018Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Peter Berčík
Modelovanie a optimalizácia procesu zvárania metódou FSW
May 2017Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Boháčik
Návrh solárneho systému na ohrev teplej vody
May 2013
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. František Bolgáč
Bezpečnosť IS
May 2009Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alena Bondarava
Vývoj softvéru pomocou CASE nástroja Rational Software Architect
May 2008
Displaying the final thesis
8.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Dmitrii Vladimirovič Borkin
Design and implementation of adaptive controllers with fuzzy logic for process control in PC7 environment
May 2023
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michal Broniš
Využitie technológie dialógových systémov
May 2013Displaying the final thesis
10.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Bc. Lukáš Čellár
Softvérová aplikácia vyhodnocovania tlakových síl pre prototypové zariadenie
May 2014
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Zuzana Čeppanová
Návrh a realizácia informačného systému autoservisu
June 2007
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Čeppanová
Návrh informačného systému evidencie objednávok
May 2009
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Boris Drinka
Zjednodušenie tvorby informačných systémov vo vývojovom prostredí Lazarus
May 2010Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Andrej Eliáš, PhD.
Návrh komunikácie pre virtuálne procesy
October 2010
Displaying the final thesis
15.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Andrei Faidzen
Analýza dynamických vlastností prenosových kanálov pri distribuovanom riadení
August 2015
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erika Fedorová
Analýza a využitie metrík použiteľnosti pri testovaná SW
May 2010
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Fülöp
Design of asynchronous motor control system by means of control unit G120
April 2020
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Rastislav Gabera
Návrh a realizácia systému riadenia servomotorov pomocou prostriedkov SIMATIC
May 2008Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Gabriška
Návrh modelu a simulácia mechanotronického systému v prostredí "Matlab"
December 2007
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Marek Gajarský
Návrh a realizácia modelu riadenia vykurovania rodinného domu v prostredí "Matlab"
June 2008
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Gabriel Gašpar, PhD.
Návrh a realizácia riadenia systému solárneho ohrevu teplej úžitkovej vody
May 2016
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Göndör
Návrh a realizácia systému riadenia krokových motorov SIMOSTEP pomocou softvéru SIMATIC
May 2008
Displaying the final thesis
23.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Denis Herceg
Presentation case with components from Rockwell Automation
April 2018Displaying the final thesis
24.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Ing. Jozef Herceg
Návrh a implementácia internetového rozhrania pre obchodnú firmu
May 2007
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Mgr. Michaela Horalová Kalinová, PhD.
Analýza štruktúry zložitých procesov s použitím metód hĺbkovej analýzy údajov
June 2014
Displaying the final thesis
26.
Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. Stanislav Horal
Parametrická identifikácia dynamických systémov s použitím technológie dolovania dát
September 2012
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Slavomír Hrdlička
Modelovanie systému riadenia krokových motorov SIMOSTEP pomocou softvéru Matlab
May 2009Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Maroš Hrušovský
Návrh a realizácia riadenia s vizualizáciou pre modulovú stanicu systému MPS-500
May 2016
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dominik Charvát
Distributed petrol station control system in TIA Portal environment
April 2020Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Jančula
Identifikácia proporcionálnych kmitavých sústav s dopravným oneskorením pomocou nástroja MATLAB
May 2010
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
Kvalita riadenia mechatronických systémov s pružnosťou
July 2010Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jerguš Juran
Návrh a implementácia diskových polí pre korporatívnu počítačovú sieť
June 2009
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jaroslav Kobetič
Webový portál frisbee tímu
May 2010Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Marek Korytár, PhD.
Integrácia bezpečnostne - kritických subsystémov riadenia do pyramídového modelu riadenia
May 2015Displaying the final thesis
35.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Michal Krajčírovič
Návrh a realizácia bezdrôtového komunikačného a logovacieho rozhrania k vybraným senzorom s web rozhraním
May 2016Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľuboš Kuchárek
Návrh a realizácia simulačného modelu riadenia krokového motora v prostredí MATLAB
June 2008Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Kukan
Problémy aktualizácie softvéru pre ZMOS
December 2008
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Vladimír Kupec
Návrh bezpečnostného systému navíjacieho sušiča podľa noriem funkčnej bezpečnosti
May 2017
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dávid Kuruc
Návrh a realizácia prototypového systému riadenia quadrokoptéry s termografiou
May 2017Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milan Lednický
Designing a pump station management system with the CU230P-2 control unit using the Profinet interface
April 2018
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Szilárd Lukovics
Návrh komunikácie integrovaného obvodu 8255 s PC
June 2007Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Szilárd Lukovics
Návrh riadenia krokových motorov
May 2009
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Branislav Machovič
Návrh regulácie hladiny kondenzátora pre tepelnú elektráreň
December 2007
Displaying the final thesis
44.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Bc. Daniel Malý
Databázová aplikácia v prostredí web pre chatársku oblasť
May 2017Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dušan Mogilský
Návrh elektronického momentového kľúča
May 2014
Displaying the final thesis
46.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Miroslav Mráz
Automatizácia čistenia upínacích prípravkov na laserovej zváracej linke za účelom zvýšenia produktivity
May 2016
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Martin Németh, PhD.
Analýza vznikajúcich porúch systémov riadenia procesov na báze dolovania dát
May 2017
Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Németh, PhD.
Návrh a realizácia aplikácie pre ovládanie domu cez smart zariadenie
May 2013
Displaying the final thesis
49.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Martin Németh, PhD.
Prediktívne riadenie procesmi reálneho času s využitím technológií Data Mining
May 2016
Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Andrea Némethová, PhD.
Analýza medicínskych údajov, ich spracovanie a vyhodnocovanie s využitím metód dolovania dát
May 2017
Displaying the final thesis
51.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Andrea Némethová, PhD.
Automatizácia zberu, spracovania a vyhodnocovania biomedicínskych signálov
May 2016
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Ľuboš Ondriga, PhD.
Návrh a implementácia metodiky zberu a spracovania dát pre ergonomický systém EAWS
May 2014
Displaying the final thesis
53.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Bc. Peter Pavlovič
Model design and simulation of mechatronic system in Matlab environment
April 2020
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniel Peško
Návrh a realizácia riadiacej jednotky určenej pre riadenie budov
May 2013
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Rajnič
Design of simulation of the production process in simulation software SIMIT
April 2019Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Juraj Repta
Návrh a realizácia informačného systému firmy DIDAKTIK s využitím UML a UP
May 2010
Displaying the final thesis
57.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Gennadii Samsonov
Design of the concept of the reliability of algorithms for the control of emergency situations of the integrated management system according to the concept "Industry 4.0".
May 2022
Displaying the final thesis
58.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Marek Šimon, PhD.
Informačná bezpečnosť v priemyselných sieťach
September 2014Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marián Škvarenina
Návrh a realizácia meteorologického meracieho systému
June 2008
Displaying the final thesis
60.
Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Marek Šupa
Digital system design and realizácia riadenia pre fyzikálny model of united containers
April 2018
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Tranžík
Vzdialené ovládanie PC cez MS Outlook z ľubovoľného komunikačného zariadenia prostredníctvom elektronickej pošty
December 2007
Displaying the final thesis
62.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Peter Vadkerti
Návrh a realizácia virtuálneho modelu a systému riadenia automatickej vrecovacej linky
May 2014
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. František Valkovič
Riadiaci a informačný systém čerpacej stanice "Technickej vody dôležitej"
December 2007
Displaying the final thesis
64.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Juraj Vašenda
Návrh integrácie optickej kontroly dosiek plošných spojov do SMT linky
May 2016
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Vrlák
Implementácia a konfigurácia informačného systému BarIS v spoločnosti D.I.L.A.N. Servis s.r.o.
May 2009
Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Vyskoč
Model heating system in the Siemens PCS 7 process control system
April 2019
Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristián Zastko
Kalibrácia digitálnej kamery v prostrediach Matlab a Photomodeler
May 2013
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Zeman
Návrh riadenia modelu výrobného procesu programovacím automatom pomocou Web rozhrania
June 2007
Displaying the final thesis
69.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Igor Zubíček
The design of the control system for the high-lift stackers
April 2018
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Rastislav Zuzula
Navrh riadiaceho systému vzduchotechniky
May 2011
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Žabka
Návrh a realizácia systému riadenia krokových motorov SIMOSTEP pomocou softvéru SIMATIC
May 2009
Displaying the final thesis
72.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Marek Žitňanský
Návrh zariadenia na generovanie hologramov
August 2012
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress