31. 10. 2020  21:13 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikačné číslo: 245
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

          
     
Publikácie     
     
Vedené práce
     
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
TypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Andel
Návrh simulácie výrobného procesu „Výhrevne Juh“ v spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. v simulačnom softvéri SIMIT
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Bartoš
Návrh, analýza a modelovanie systému riadenia s prediktívnym regulátorom
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Peter Berčík
Modelovanie a optimalizácia procesu zvárania metódou FSW
august 2018Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Peter Berčík
Modelovanie a optimalizácia procesu zvárania metódou FSW
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Boháčik
Návrh solárneho systému na ohrev teplej vody
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. František Bolgáč
Bezpečnosť IS
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alena Bondarava
Vývoj softvéru pomocou CASE nástroja Rational Software Architect
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Dmitrii Vladimirovič Borkin
Návrh a realizácia adaptívnych regulátorov s fuzzy logikou pre riadenie procesov v prostredí PC7
máj 2023
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Broniš
Využitie technológie dialógových systémov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Lukáš Čellár
Softvérová aplikácia vyhodnocovania tlakových síl pre prototypové zariadenie
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Čeppanová
Návrh a realizácia informačného systému autoservisu
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Čeppanová
Návrh informačného systému evidencie objednávok
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Boris Drinka
Zjednodušenie tvorby informačných systémov vo vývojovom prostredí Lazarus
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Andrej Eliáš, PhD.
Návrh komunikácie pre virtuálne procesy
október 2010
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Andrei Faidzen
Analýza dynamických vlastností prenosových kanálov pri distribuovanom riadení
august 2015
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Erika Fedorová
Analýza a využitie metrík použiteľnosti pri testovaná SW
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Fülöp
Návrh systému riadenia asynchrónneho motora prostriedkami riadiacej jednotky G120
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Rastislav Gabera
Návrh a realizácia systému riadenia servomotorov pomocou prostriedkov SIMATIC
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Gabriška
Návrh modelu a simulácia mechanotronického systému v prostredí "Matlab"
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Marek Gajarský
Návrh a realizácia modelu riadenia vykurovania rodinného domu v prostredí "Matlab"
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Gabriel Gašpar, PhD.
Návrh a realizácia riadenia systému solárneho ohrevu teplej úžitkovej vody
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Göndör
Návrh a realizácia systému riadenia krokových motorov SIMOSTEP pomocou softvéru SIMATIC
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Bc. Denis Herceg
Prezentačný kufrík s komponentami od firmy Rockwell Automation
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Jozef Herceg
Návrh a implementácia internetového rozhrania pre obchodnú firmu
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Mgr. Michaela Horalová Kalinová, PhD.
Analýza štruktúry zložitých procesov s použitím metód hĺbkovej analýzy údajov
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Mgr. Stanislav Horal
Parametrická identifikácia dynamických systémov s použitím technológie dolovania dát
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Slavomír Hrdlička
Modelovanie systému riadenia krokových motorov SIMOSTEP pomocou softvéru Matlab
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Maroš Hrušovský
Návrh a realizácia riadenia s vizualizáciou pre modulovú stanicu systému MPS-500
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominik Charvát
Distribuovaný systém riadenia čerpacej stanice v prostredi TIA Portal
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Jančula
Identifikácia proporcionálnych kmitavých sústav s dopravným oneskorením pomocou nástroja MATLAB
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
Kvalita riadenia mechatronických systémov s pružnosťou
júl 2010
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jerguš Juran
Návrh a implementácia diskových polí pre korporatívnu počítačovú sieť
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Kobetič
Webový portál frisbee tímu
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Marek Korytár, PhD.
Integrácia bezpečnostne - kritických subsystémov riadenia do pyramídového modelu riadenia
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Michal Krajčírovič
Návrh a realizácia bezdrôtového komunikačného a logovacieho rozhrania k vybraným senzorom s web rozhraním
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ľuboš Kuchárek
Návrh a realizácia simulačného modelu riadenia krokového motora v prostredí MATLAB
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Kukan
Problémy aktualizácie softvéru pre ZMOS
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimír Kupec
Návrh bezpečnostného systému navíjacieho sušiča podľa noriem funkčnej bezpečnosti
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dávid Kuruc
Návrh a realizácia prototypového systému riadenia quadrokoptéry s termografiou
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Lednický
Návrh systému riadenia čerpacej stanice prostriedkami riadiacej jednotky CU230P-2 s použitím rozhrania Profinet
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Szilárd Lukovics
Návrh komunikácie integrovaného obvodu 8255 s PC
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Szilárd Lukovics
Návrh riadenia krokových motorov
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Branislav Machovič
Návrh regulácie hladiny kondenzátora pre tepelnú elektráreň
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Bc. Daniel Malý
Databázová aplikácia v prostredí web pre chatársku oblasť
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Dušan Mogilský
Návrh elektronického momentového kľúča
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Bc. Miroslav Mráz
Automatizácia čistenia upínacích prípravkov na laserovej zváracej linke za účelom zvýšenia produktivity
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Martin Németh, PhD.
Analýza vznikajúcich porúch systémov riadenia procesov na báze dolovania dát
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Németh, PhD.
Návrh a realizácia aplikácie pre ovládanie domu cez smart zariadenie
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Martin Németh, PhD.
Prediktívne riadenie procesmi reálneho času s využitím technológií Data Mining
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Andrea Némethová, PhD.
Analýza medicínskych údajov, ich spracovanie a vyhodnocovanie s využitím metód dolovania dát
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Andrea Némethová, PhD.
Automatizácia zberu, spracovania a vyhodnocovania biomedicínskych signálov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ľuboš Ondriga, PhD.
Návrh a implementácia metodiky zberu a spracovania dát pre ergonomický systém EAWS
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Bc. Peter Pavlovič
Návrh modelu a simulácia mechatronického systému v prostredi "Matlab"
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniel Peško
Návrh a realizácia riadiacej jednotky určenej pre riadenie budov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivan Rajnič
Návrh simulácie výrobného procesu v simulačnom softvéri SIMIT
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Repta
Návrh a realizácia informačného systému firmy DIDAKTIK s využitím UML a UP
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Gennadii Samsonov
Návrh riešenia koncepcii spoľahlivosti algoritmov obsluhy havarijných stavov integrovaného systému riadenia podľa koncepcie „Industry 4.0“.
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Marek Šimon, PhD.
Informačná bezpečnosť v priemyselných sieťach
september 2014
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Škvarenina
Návrh a realizácia meteorologického meracieho systému
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Bc. Marek Šupa
Návrh a realizácia číslicového systému riadenia pre fyzikálny model spojených nádob
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Tranžík
Vzdialené ovládanie PC cez MS Outlook z ľubovoľného komunikačného zariadenia prostredníctvom elektronickej pošty
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Peter Vadkerti
Návrh a realizácia virtuálneho modelu a systému riadenia automatickej vrecovacej linky
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. František Valkovič
Riadiaci a informačný systém čerpacej stanice "Technickej vody dôležitej"
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Juraj Vašenda
Návrh integrácie optickej kontroly dosiek plošných spojov do SMT linky
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Vrlák
Implementácia a konfigurácia informačného systému BarIS v spoločnosti D.I.L.A.N. Servis s.r.o.
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Vyskoč
Modelový systém teplárne v procesnom riadiacom systéme Siemens PCS 7
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristián Zastko
Kalibrácia digitálnej kamery v prostrediach Matlab a Photomodeler
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Zeman
Návrh riadenia modelu výrobného procesu programovacím automatom pomocou Web rozhrania
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Bc. Igor Zubíček
Návrh riadiaceho systému regálového zakladača
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Rastislav Zuzula
Navrh riadiaceho systému vzduchotechniky
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Žabka
Návrh a realizácia systému riadenia krokových motorov SIMOSTEP pomocou softvéru SIMATIC
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Marek Žitňanský
Návrh zariadenia na generovanie hologramov
august 2012Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná