Dec 15, 2019   9:38 p.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identification number: 245
University e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Suggestion and implementation of control unit intended for buildings control
Written by (author): Ing. Daniel Peško
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Opponent:Ing. Tomáš Škulavík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a realizácia riadiacej jednotky určenej pre riadenie budov
Summary:Bc.PEŠKO, Daniel: Návrh a realizácia riadiacej jednotky pre inteligentné budovy [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky.- Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc, Konzultant diplomovej práce: Ing. Andrej Strašifták Trnava: MtF STU, 2013, 67s V tejto diplomovej práci je popísaný návrh a čiastočná realizácia riadiacej jednotky pre inteligentné budovy. Práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu inteligentných budov. Návrhom štruktúry riadiacej jednotky, výberu vhodných komponentov a návrhu schémy zapojenia. V štvrtej kapitole je popis programu pre mikroprocesor a testovanie funkčnosti zapojenia. V závere práce je zhodnotenie navrhovaného riešenia riadiacej jednotky.
Key words:LANReach, Riadiaca jednotka, Mikroprocesor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited