26. 1. 2020  16:13 Tamara
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikačné číslo: 245
Univerzitný e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia riadiacej jednotky určenej pre riadenie budov
Autor: Ing. Daniel Peško
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Oponent:Ing. Tomáš Škulavík, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia riadiacej jednotky určenej pre riadenie budov
Abstrakt:Bc.PEŠKO, Daniel: Návrh a realizácia riadiacej jednotky pre inteligentné budovy [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky.- Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc, Konzultant diplomovej práce: Ing. Andrej Strašifták Trnava: MtF STU, 2013, 67s V tejto diplomovej práci je popísaný návrh a čiastočná realizácia riadiacej jednotky pre inteligentné budovy. Práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu inteligentných budov. Návrhom štruktúry riadiacej jednotky, výberu vhodných komponentov a návrhu schémy zapojenia. V štvrtej kapitole je popis programu pre mikroprocesor a testovanie funkčnosti zapojenia. V závere práce je zhodnotenie navrhovaného riešenia riadiacej jednotky.
Kľúčové slová:LANReach, Riadiaca jednotka, Mikroprocesor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene