Dec 6, 2019   4:31 p.m. Mikuláš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identification number: 245
University e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Using dialogue systems technologies
Written by (author): Ing. Michal Broniš
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Opponent:doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie technológie dialógových systémov
Summary:Diplomová práca sa zoberá oblasťou dialógových systémov. V teoretickej časti sa okrajovo zaoberám historickým vývojom a súčasnými charakteristikami dialógových systémov. Jeden z kľúčových cieľov práce je navrhnúť a implementovať dialógový systém. V implementačnej časti za použitia vývojového prostredia Eclipse Juno som vytvoril aplikácie dialógového systému. ChatBot používa slovenskú a anglickú verziu bázy poznatkov. V aplikácií sa okrem bázy poznatkov nachádzajú aj lingvistické slovníky, gramatiky pre podporu rozpoznávania reči a konfiguračné súbory.
Key words:dialógový systém, chatbot, konverzačný agent, Eliza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited