Dec 11, 2019   11:12 p.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identification number: 245
University e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design and implementation of application for controlling house via smart device
Written by (author): Ing. Martin Németh, PhD.
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Opponent:Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a realizácia aplikácie pre ovládanie domu cez smart zariadenie
Summary:V diplomovej práci sa zaoberám analýzou súčasného stavu riešenia ovládania domácej automatizácie prostredníctvom smart zariadení. Opisujem už existujúce hotové komerčné systémové riešenia pre domácu automatizáciu. Jeden z existujúcich systémov podrobnejšie opisujem z hľadiska jeho fungovania. Ďalej skúmam potenciálnu možnosť využitia senzorov a ich druhy, ktoré sa nachádzajú v smart zariadeniach pre ovládanie vybraných funkcií v dome. Teoretická časť obsahuje aj návrh aplikácie pre riadenie domu cez smart zariadenie. Aplikácia je vytvorená pre koncového užívateľa, obyvateľa domu. Praktickú časť svojej diplomovej práce venujem tvorbe funkčnej aplikácie vo vybranom programovacom jazyku. Aplikácia slúži na ovládanie funkcií domu užívateľom. Ovládanie funkcií v dome je obohatené o využitie niektorých senzorov zo smart zariadenia. Testovanie aplikácie tvorí nie menej podstatnú časť práce. K tomuto účelu slúži vizualizačná aplikácia. Praktická časť mojej práce je ukončená tvorbou užívateľskej príručky. Význam práce spočíva v preskúmaní potenciálneho využitia senzorov smart zariadení v oblasti domácej automatizácie. Prínos tohto prístupu spočíva v skvalitňovaní života obyvateľov domu.
Key words:inteligentný dom, aplikácia pre ovládanie domu, senzory v smart zariadení, smart zariadenie, Android

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited