24. 1. 2020  4:24 Timotej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikačné číslo: 245
Univerzitný e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia aplikácie pre ovládanie domu cez smart zariadenie
Autor: Ing. Martin Németh, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Oponent:Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia aplikácie pre ovládanie domu cez smart zariadenie
Abstrakt:V diplomovej práci sa zaoberám analýzou súčasného stavu riešenia ovládania domácej automatizácie prostredníctvom smart zariadení. Opisujem už existujúce hotové komerčné systémové riešenia pre domácu automatizáciu. Jeden z existujúcich systémov podrobnejšie opisujem z hľadiska jeho fungovania. Ďalej skúmam potenciálnu možnosť využitia senzorov a ich druhy, ktoré sa nachádzajú v smart zariadeniach pre ovládanie vybraných funkcií v dome. Teoretická časť obsahuje aj návrh aplikácie pre riadenie domu cez smart zariadenie. Aplikácia je vytvorená pre koncového užívateľa, obyvateľa domu. Praktickú časť svojej diplomovej práce venujem tvorbe funkčnej aplikácie vo vybranom programovacom jazyku. Aplikácia slúži na ovládanie funkcií domu užívateľom. Ovládanie funkcií v dome je obohatené o využitie niektorých senzorov zo smart zariadenia. Testovanie aplikácie tvorí nie menej podstatnú časť práce. K tomuto účelu slúži vizualizačná aplikácia. Praktická časť mojej práce je ukončená tvorbou užívateľskej príručky. Význam práce spočíva v preskúmaní potenciálneho využitia senzorov smart zariadení v oblasti domácej automatizácie. Prínos tohto prístupu spočíva v skvalitňovaní života obyvateľov domu.
Kľúčové slová:inteligentný dom, aplikácia pre ovládanie domu, senzory v smart zariadení, smart zariadenie, Android

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene