Apr 6, 2020   2:35 p.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identification number: 245
University e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Calibration of digital camera in Matlab and Photomodeler
Written by (author): Ing. Kristián Zastko
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Opponent:Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kalibrácia digitálnej kamery v prostrediach Matlab a Photomodeler
Summary:Diplomová práca sa zaoberá kalibráciou digitálnej kamery v prostrediach Matlab a PhotoModeler. Úvodnou časťou sú kapitoly, ktoré obsahujú analýzu problémovej oblasti kalibrácie a zhŕňajú poznatky z oblasti fotografických kamier. V nasledujúcej časti práce je navrhnutá metodika postupu pre kalibráciu parametrov zvolenej digitálnej kamery v oboch programových rozhraniach. Autor bližšie popisuje konfiguráciu snímkovania, realizáciu a vyhodnotenie softvérovej kalibrácie kamery. Obsahom záverečných kapitol je porovnanie kalibračných prostredí a zhodnotenie prínosu práce.
Key words:digitálna kamera, PhotoModeler, kalibrácia, objektív, Matlab

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited