Apr 6, 2020   2:48 p.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identification number: 245
University e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design and realization of prototype quadrocopy control system with thermography
Written by (author): Ing. Dávid Kuruc
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Opponent:Ing. Dušan Horváth, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a realizácia prototypového systému riadenia quadrokoptéry s termografiou
Summary:Témou diplomovej práce je návrh autnómneho riadenia pre quadrokoptéru. Pri riadení je podstatné udať smer a správne signály spracovať. Diplomovú prácu som zameriaval na spracovanie rôznych signálov, ktoré pomáhajú autonómne riadiť a vyslať výsledný signál v podobe riadiaceho aktu. Na začiatku analyzujem rôzne súčasné použitia autonómneho riadenia a qvadrokoptér vo všeobecnosti, ale aj rozhodnutie dopravného úradu o používaní takýchto bezpilotných zariadení vo vzdušnom priestore. Podľa poznatkov navrhnem vlastné riešenie, ako dosiahnem autonómne riadenie a popíšem fungovanie použitých vlastností. Zadám si postupnosť v riešení môjho zadania a začnem pripravovať potrebné senzory a zariadenia na splnenie úlohy. Po otestovaní jednotlivých častí začnem pracovať na vývoji programu a zapíšem ho v diagramoch. Po úspešnom a zdokumentovanom otestovaní navrhnem možné vylepšenia zo skúsenosti po testovaní.
Key words:Autonómne riadenie, dron, bezpilotné lietadlo, Arduino, C++, senzor, programovanie, Prototyp

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited