Dec 11, 2019   2:31 p.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identification number: 245
University e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The design a security system of the winding dryer according to the standards for functional safety
Written by (author): Ing. Vladimír Kupec
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Opponent:Ing. Martin Neštický, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh bezpečnostného systému navíjacieho sušiča podľa noriem funkčnej bezpečnosti
Summary:Kupec, Vladimír : Návrh bezpečnostného systému navíjacieho sušiča podľa noriem funkčnej bezpečnosti [Diplomová práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky. Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. – Trnava: MTF STU, 2017. Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je návrh bezpečnostného systému navíjacieho sušiča podľa noriem funkčnej . Prvá časti sa venujeme analýze navíjacieho sušiča a procesov, ktoré v ňom prebiehajú. V ďalšej časti podrobne rozoberáme požiadavky pre bezpečnostný systém a normy funkčnej bezpečnosti. V tretej časti určujeme nebezpečenstvá a riziká nášho zariadenia pomocou diagramu rizík. Následne si zvolíme techniku na analýzu a zníženie týchto rizík použijeme analýzy stromu poruchových stavov. V piatej časti si navrhneme bezpečnostný systém pre naše zariadenie navrhnutím modelu stromu poruchových stavov vo vývojovom prostredí matlab. V závere sa nachádza zhodnotenie navrhnutého riešenia.
Key words:bezpečnostný systém, navíjací sušič, normy funkčnej bezpečnosti, SIL

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited