23. 1. 2020  21:32 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikačné číslo: 245
Univerzitný e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh bezpečnostného systému navíjacieho sušiča podľa noriem funkčnej bezpečnosti
Autor: Ing. Vladimír Kupec
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Oponent:Ing. Martin Neštický, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh bezpečnostného systému navíjacieho sušiča podľa noriem funkčnej bezpečnosti
Abstrakt:Kupec, Vladimír : Návrh bezpečnostného systému navíjacieho sušiča podľa noriem funkčnej bezpečnosti [Diplomová práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky. Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. – Trnava: MTF STU, 2017. Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je návrh bezpečnostného systému navíjacieho sušiča podľa noriem funkčnej . Prvá časti sa venujeme analýze navíjacieho sušiča a procesov, ktoré v ňom prebiehajú. V ďalšej časti podrobne rozoberáme požiadavky pre bezpečnostný systém a normy funkčnej bezpečnosti. V tretej časti určujeme nebezpečenstvá a riziká nášho zariadenia pomocou diagramu rizík. Následne si zvolíme techniku na analýzu a zníženie týchto rizík použijeme analýzy stromu poruchových stavov. V piatej časti si navrhneme bezpečnostný systém pre naše zariadenie navrhnutím modelu stromu poruchových stavov vo vývojovom prostredí matlab. V závere sa nachádza zhodnotenie navrhnutého riešenia.
Kľúčové slová:bezpečnostný systém, navíjací sušič, normy funkčnej bezpečnosti, SIL

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene