Feb 25, 2020   11:22 p.m. Frederik
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identification number: 245
University e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Designing a pump station management system with the CU230P-2 control unit using the Profinet interface
Written by (author): Ing. Milan Lednický
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Opponent:Ing. Augustín Gese, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh systému riadenia čerpacej stanice prostriedkami riadiacej jednotky CU230P-2 s použitím rozhrania Profinet
Summary:LEDNICKÝ, Milan: Návrh systému riadenia čerpacej stanice prostriedkami riadiacej jednotky CU230P-2 s použitím rozhrania Profinet. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzitav Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky.- Školiteľ: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.- Trnava: MTF STU, 2018. 85 s. Cieľom práce je navrhnúť systém riadenia čerpacej stanice prostriedkami riadiacej jednotky CU230P-2 s použitím rozhrania Profinet. Primárnym cieľom je vytvorenie vhodného algoritm stanice, ktorý zohľadňuje požiadavky kladené na stanicu v prevádzke. Sekundárnym cieľom jevytvoriť teoretický základ pre praktické využitie tejto jednotky pre podobné aplikácie. Po zmapovaní dostupných konkurenčných riešení bol postupne navrhnutý riadiaci systém. Realizovaný a otestovaný bol v podmienkach školského laboratória a domáceho prostredia rodinného domu. Navrhnutý riadiaci systém bol plne funkčný, plne realizovateľný, projekt obsahuje aj miesta pre prípadnú budúcu prípravu a rozšírenie, napr. o acyklický prístup k parametrom frekvenčného meniča, prípadne rozšírenie o pripojenie k inteligentnému domu. Náš navrhnutý riadiaci systém bude ako príklad použitý pri výučbe predmetu Projektovanie riadiacich systémov na Materiálnovotechnologickej fakulte STU.
Key words:PID regulátor, Profinet, čerpadlo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited